STANLEY Analytics

STANLEY Analytics erbjuder en unik funktion att omvandla information från kamerasystem till statistik och nyckeltal, vilket kan användas för att effektivisera och planera verksamheten med fokus på bättre lönsamhet, tillgänglighet och kundservice.

Tjänsten erbjuder kontinuerliga mätningar av flöden baserat på samtliga kunder till skillnad från enkätundersökningar etc.


STANLEY Analytics erbjuder mätning av följande nyckeltal:

  • Antal personer i kö, beräknad kötid samt antal personer som lämnar kön
  • Servicehastighet från beställning till servering
  • Disponering av lokal, tillgänglighet och antal lediga platser
  • Produktionseffektivitet, flöden
  • Sammanställning av information med inriktning på att förhindra slöseri (hållbar produktion)STANLEY Analytics möjliggör uppföljning synkroniserat till andra system t.ex. händelsebaserad marknadsföring. Vid avvikelse från restaurangens policy för maximal kötid, kan aktivering ske av TV-skärmar med anpassade erbjudanden med snabbare tillagningstid, information om kötid, antalet lediga platser, meddelande om att öppna ny kassa etc.

Tjänsten har möjlighet att använda befintliga kamerasystem och är systemoberoende. Befintliga bildskärmar samt högtalarsystem kan användas.