Kursdatum - Anläggningsskötare

2019
September
Onsdag 11/9 kl 09.00-16.30, Västervik
Onsdag 18/9 kl 09.00-16.30, Kristianstad
Onsdag 11/9 kl 09.00-16.30, Växjö

Oktober
Onsdag 2/10 kl 09.00-16.30, Skellefteå
Onsdag 9/10 kl 09.00-16.30, Halmstad
Onsdag 16/10 kl 09.00-16.30, Linköping
Onsdag 30/10 kl 09.00-16.30, Gävle

November
Onsdag 6/11 kl 09.00-16.30, Helsingborg
Onsdag 13/11 kl 09.00-16.30, Malmö
Onsdag 20/11 kl 09.00-16.30, Jönköping
Torsdag 21/11 kl 9.00-16.30, Jönköping
Onsdag 27/11 kl 09.00-16.30, Göteborg

Utbildning och information utgör hörnstenar när det gäller att upprätta och säkerställa ett väl fungerande Systematiskt Brandskyddsarbete där alla skall känna sig delaktiga. Utbildning ligger i såväl samhällets intresse som företagets men även på individens. Ju högre utbildningsnivå vi har och ett kvalitetssäkert brandskyddsarbete desto färre tillbud, olyckor och tragiska händelser. Stanley Security Sveriges mål är att leverera utbildningar och kurser anpassade till vår kunds verksamhet och för de förändringar som sker i samhället.

Vi anordnar två olika utbildningar inom brandskydd:

  • Anläggningsskötare - Automatiska brandlarm
  • Brandskyddsansvarig - Fördjupning (efter intresseanmälan)


*Observera att utbildningarna hålls på svenska och att tillhörande kurslitteratur endast finns tillgänglig på svenska.

Erbjudande till dig med serviceavtal på ditt brandlarm

STANLEY Security erbjuder dig som har serviceavtal på ditt brandlarm och deltar på en av våra anläggningsskötarutbildningar en kostnadsfri möjlighet till fördjupad handhavandeutbildning samt genomgång av funktionerna på ditt brandlarm.