STANLEY Security använder cookies för att förbättra webbplatsen och dess funktioner samt för att få en överblick av besöksstatistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från stanleysecurity.se används. Läs mer om cookies och vår webbplatspolicy här.

APSIS Lead

STANLEY Security använder sig av APSIS Lead i marknadsföringssyfte samt för att få en bild av besökares användning av webbplatsen. Klicka på ’JA’ om du godkänner att APSIS Lead lagrar dina cookies eller på ’NEJ’, om du inte samtycker till detta.

Nej Ja
Performance

Systematisk brandskyddsarbete (SBA)

I analys av brandskyddet granskas och identifieras ett brandskyddsarbete som är anpassat efter riskbild och ambitionsnivå. Genom STANLEY Securitys kompetens inom brandskyddets alla områden - från projekteringsstadiet till drift och upprätthållande av brandskydd - hjälper vi företag och organisationer att skapa en systematik i brandskyddsarbetet.

Systematiskt Brandskyddsarbete innebär att man på ett struktuerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följder upp brandskyddsarbetet.

Det handlar bland annat om att:

  • Förebygga risken att brand uppstår
  • Minimera riskerna för ohälsa och olycksfall till följd av brand
  • Optimera möjligheterna att vid brand rädda ekonomiska värden och säkerställa företagets möjligheter till fortlevnad
  • Förbättra handlingsberedskapen vid en eventuell krissituation
  • Kunna agera enligt första hjälpen vid hastigt insjuknande eller olycksfall