STANLEY Security använder cookies för att förbättra webbplatsen och dess funktioner samt för att få en överblick av besöksstatistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från stanleysecurity.se används. Läs mer om cookies och vår webbplatspolicy här.

APSIS Lead

STANLEY Security använder sig av APSIS Lead i marknadsföringssyfte samt för att få en bild av besökares användning av webbplatsen. Klicka på ’JA’ om du godkänner att APSIS Lead lagrar dina cookies eller på ’NEJ’, om du inte samtycker till detta.

Nej Ja
Performance

Våra brandlarmssystem

Centralenhet 5000, 5001 System 512 G3

Centralenhet 5000 och 5001 är avsedda för anslutning av Stanleys analogt adresserbara detektorer och andra adresserbara systemkomponenter och tillbehör.

Centralenheterna finns i två olika kapslingar. Centralenhet 5000 har inbyggd brandförsvarstablå och manöverpanel medan centralenhet 5001 är utan dessa. Centralenhet 5000 finns dessutom med eller utan skrivare.

En centralenhet har 1 020 adresser för anslutning av enheter, vilka är fördelade på fyra detektorkretsar. Till ett fullt utbyggt system kan upp till 15 360 larmpunkter anslutas.

Centralenheterna kan verka i nätverk med upp till 30 st centralenheter. Då samtliga centralenheter i nätverket har tillgång till all information kan larmhantering och systemets övriga egenskaper styras och övervakas från samtliga centralenheter (5000) i nätverket. Centralenhet 5000 ger en enkel och tydlig presentation av larm och fel i den grafiska displayen. Den mekaniska kapslingen har en mjuk design och medger utrymme för ackumulatorer 2x12V/28Ah och orienterings/serviceritningar samt tillhörande dokumentation. 

Systemkomponenter som kan anslutas till system 512G3:

 •  Analogt adresserbara rök-, värme-, flerkriterie- och kombidetektorer
 •  Adresserbara larmknappar
 •  Adresserbara in- och utenheter
 •  Adresserbara larmdon
 •  Adresserbara kortslutningsisolatorer
 •  Adresserbara strömförsörjningsenheter
 •  Adresserbar basstation med trådlösa detektorer och larmknappar
 •  Anslutning via kom.port till:
 •  Externa brandförsvars-, informations- och larmlagringstablåer
 •  Personsökning Tateco
 •  EBL Talk (öppet protokoll)

Den centrala artificiella intelligensen tillsammans med systemkomponenter ger systemet den verksamhetsanpassning och mångsidighet som erfordras för såväl stora som mindre anläggningar med koncept och egenskaper som till exempel:

• Anslutning till överordnat grafiskt managementsystem Unison för administration och handhavande av hela brandlarmanläggningen.
• Internetanslutning med Webaccess för presentation av anläggningsstatus och manöver av anläggning via webbläsare och e-postklient som skickar ett e-postmeddelande i händelse av fel, förvarning, brandlarm, bortkoppling, test, servicesignal och tekniska händelser.
• Adaptivitet som fastställer och upprätthåller maximal känslighet samtidigt som risken för oönskade larm reduceras.
• Miljöanpassning av detektorer (dag/natt).
• Godhetstal för rätt detektormiljö.
• Övervakning av detektorers nedsmutsning med serviceindikering som minskar risken för oönskade larm.
• Självverifiering av de analogt adresserbara detektorerna som pågår kontinuerligt.
• I/O-verifiering som övervakar styrningen av brandskyddsanordningar.
• Säker branddörrstängning som tar hänsyn till onormala händelser och stänger dörrar i händelse av fel som berör det övervakade objektet.

Kundanpassad funktionalitet som t ex:

• Globalt handhavande
• Selektiv larmpresentation i tablåer
• Larmlagring
• Tidkanaler
• Tvåenhetsberoende
• Verksamhetsanpassningar av: – VD, olika temp. områden – RD, olika algoritmer – MD, olika funktion/algoritm – I/O, olika villkor.

Tabell

Produktblad