STANLEY Security Serviceavtal

Med ett serviceavtal från STANLEY Security får du kontroll på ditt brandskydd och din säkerhet till en fast månadskostnad. STANLEY hjälper dig att ta ansvar för brandskydd och säkerhetssystem så att du kan uppfylla tillämpliga regler och upprätthålla din skyddsnivå.


STANLEY serviceavtal finns med olika servicenivåer och vi stöttar dig alltid med våra specialiserade servicetekniker som finns på 30 orter i landet. Ett serviceavtal ger dig prioriterad service som inkluderar rapporter med dokumentation av status, lagerhållning av rätt reservdelar, regelbundna funktionskontroller och rekommendationer.

Du kan välja mellan tre serviceavtal som anpassas efter de specifika förutsättningarna i din anläggning och ditt behov av trygghet.

Inbrott, passer och kamerasystem

STANLEY Säkerhet Bas och Plus erbjuder service för inbrottslarm, passeranläggingar och kamerasystem.

Säkerhet Bas ger en regelbunden funktionskontroll med rekommendationer för ditt förebyggande underhåll och reparationer.

Säkerhet Plus ger dig ett mer omfattande stöd där stora förebyggande underhåll och reparationer med rätt reservdelar och våra servicetekniker ingår i din fasta månadsavgift.

STANLEY Säkerhet Bas

STANLEY Säkerhet Plus

STANLEY Fire

STANLEY Fire hjälper dig med ditt brandskyddsansvar för att rädda liv, produktion och egendom. Med STANLEY Fire får du hjälp att uppfylla regler och krav samt ett fullt utbud av service för ditt automatiska brandlarm. Erbjudandet ger underhåll, larmuppkoppling och övervakning från vår specialiserade larmcentral InsatsCenter24. 

Här kan du läsa mer om tjänsteavtalet för STANLEY Fire.