Krishanteringserbjudandet från STANLEY Security omfattar krisjour, säkerhetsjour, koordineringscentrum och krisledare. Här beskriver operatören Rickard Peters de olika delarna.

I STANLEY Krisjour kommer inringande kunder i kontakt med en krisjoursoperatör i vårt säkerhetscenter, som sammankallar krisgruppen inom organisationen som sen tar över ärendet för att börja reglera skadan. Fördelen med krisjouren är att företag och organisationer har ett nummer att hålla koll på. Numret går till vår larmcentral som är öppen dygnet runt. Här får man stöd i oväntade situationer som kan påverka medarbetare och driften i verksamheten.

I en kris är det viktigt att ansvariga får information så fort som möjligt. Krisgruppen sammankallas per telefon och via SMS-utskick och krisjouren säkerställer att något har tagit över krisen i kundens organisation. Vi skickar en kort ärenderapport alternativt återkopplar till sammankallare.

STANLEY Säkerhetsjour jobbar på samma sätt som krisjouren. Skillnaden här är att kundens organisation kan ha tre definierade händelsetyper med specifika åtgärdsplaner. Det kan innebära att vi agerar på olika sätt vid bränder, hot och olycksfall. Åtgärderna anpassas efter organisationens befintliga stödfunktioner. Sammankallning och informationsspridning kan vara en av de specifika åtgärderna kopplade till åtgärdsplanen. 

STANLEY Koordineringscentrum är en tjänst som gör det möjligt möjlighet att helt anpassa krishanteringen efter sin egen organisation, med ett unik telefonnummer till vårt centrum. Krisjoursoperatören hos oss blir den första stödfunktionen, som med hjälp av checklistor kan leda genom krisen. De som ringer in får hjälp och råd av Koordineringscentrum och olika kontaktlistor kan kopplas till olika händelsetyper och åtgärdsplaner. Ett ärende rörande informationssäkerhet kan t. ex. direkt lämnas över till informationsansvarig, medan krisjoursoperatören tar rollen som ”spindeln i nätet” och rapporterar till organisationenens ledning eller säkerhetsavdelning för att säkerställa att ingenting glöms bort. Även här sker uppföljning av ärenden och hanteringen av ärenden, för att förbättra krishanteringen till nästa gång.

STANLEYs Krisledare fungerar som fungerar som specialistkompetens på plats under kriser. Vana krisledare som alltid finns tillgängliga för att rycka ut kan hjälpa medarbetare på plats för att få igång verksamheten igen och reglera skadan så fort som möjligt. Krisledarna hjälper också till som krisstöd för drabbade och stöd för ansvariga i krisen. Om krisen eller andra händelser behöver dokumenteras finns krisledarna på plats även för detta. Det underlättar uppföljning av t ex bränder, rån och inbrott och sammanställer, och bidrar till att öka organisationens förmåga att förebygga liknande händelser.”