Kursdatum - Anläggningsskötare

2020
Februari
Onsdag 26/2 kl 09.00-16.30, Malmö

Mars
Onsdag 4/3 kl 09.00-16.30, Linköping
Onsdag 11/3 kl 09.00-16.30, Växjö
Onsdag 18/3 kl 09.00-16.30, Borås
Onsdag 31/3 kl 09.00-16.30, Jönköping

April
Onsdag 1/4 kl 09.00-16.30, Jönköping
Onsdag 8/4 kl 09.00-16.30, Västervik
Onsdag 22/4 kl 09.00-16.30, Göteborg
Torsdag 29/4 kl 09.00-16.30, Sundsvall

Maj

Onsdag 6/5 kl 09.00-16.30, Kristianstad
Onsdag 13/5 kl 09.00-16.30, Nyköping
Torsdag 14/5 kl 09.00-16.30, Norrköping

Utbildning och information utgör hörnstenar när det gäller att upprätta och säkerställa ett väl fungerande Systematiskt Brandskyddsarbete där alla skall känna sig delaktiga. Utbildning ligger i såväl samhällets intresse som företagets men även på individens. Ju högre utbildningsnivå vi har och ett kvalitetssäkert brandskyddsarbete desto färre tillbud, olyckor och tragiska händelser. Stanley Security Sveriges mål är att leverera utbildningar och kurser anpassade till vår kunds verksamhet och för de förändringar som sker i samhället.

Vi anordnar två olika utbildningar inom brandskydd:

  • Anläggningsskötare - Automatiska brandlarm
  • Brandskyddsansvarig - Fördjupning (efter intresseanmälan)


*Observera att utbildningarna hålls på svenska och att tillhörande kurslitteratur endast finns tillgänglig på svenska.

Erbjudande till dig med serviceavtal på ditt brandlarm

STANLEY Security erbjuder dig som har serviceavtal på ditt brandlarm och deltar på en av våra anläggningsskötarutbildningar en kostnadsfri möjlighet till fördjupad handhavandeutbildning samt genomgång av funktionerna på ditt brandlarm.