Välkommen till www.stanleysecurity.se

 STANLEY Security Sverige AB uppskattar ditt intresse för vårt företag och ditt besök på vår webbplats. Vänligen läs denna webbplatspolicy noggrant innan du använder webbplatsen. Vi vill att du ska känna att vi respekterar din integritet, vilken du kan läsa mer om i vår policy för integritetsskydd och cookies. Genom att besöka webbplatsen ger du ditt samtycke till denna webbplatspolicy.

Allmänt om webbplatspolicyn
Webbplatspolicyn förklarar hur informationen på www.stanleysecurity.se får användas för att inte kränka skyddet för copyright eller bryta mot reglerna för länkning till webbplatsen. I stycket STANLEY Security Sverige AB policy för integritetsskydd förklaras hur dina personliga uppgifter hanteras, dvs. information som kan identifiera dig som användare.

Att använda informationen på webbplatsen
Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. STANLEY Security Sverige AB arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Trots detta kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att STANLEY Security Sverige AB inte kan garantera och inte kan ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Copyright
Innehållet på webbplatsen ägs av STANLEY Security Sverige AB och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.
Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från STANLEY Security Sverige AB. Webbplatsen kan innehålla bilder som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.

Länkar
Alla länkar till webbplatsen ska vara till förstasidan om inget annat överenskommits med STANLEY Security Sverige AB:s informationsansvarig. När länkning sker ska allt material från webbplatsen öppnas i ett eget fönster och ska ej presenteras i samband med varumärke eller logotyp från annan webbplats.

 

Uppdatering av Webbplatspolicy
STANLEY Security Sverige AB kan när som helst revidera denna Webbplatspolicy genom att uppdatera den.