Prisjustering 2021

Årets prisjustering av avtal grundar sig generellt i den allmänna prisförändringen på den svenska marknaden. Inflationen i Sverige ser lite olika ut inom olika områden och branscher.

STANLEY Security justerar Serviceavtalspriserna enligt Entreprenadindex, kategori 152 Säkerhetsinstallation.

STANLEY Security justerar larmcentralsavtalspriserna enligt TPI (Tjänsteprisindex), kategori 80 Säkerhets- och bevakningstjänster, vilket för året speglar företagets generella kostnadsutveckling för erbjudna tjänster.

Entreprenadindex – speglar entreprenörens eller installatörens kostnadsutveckling för material och löner under 2020. (4,3 %)

TPI – speglar den allmänna prisutvecklingen för tjänsteföretag i Sverige. Detta index ligger till grund för justering av avtal. (2,2 %)

 

Ladda ner denna information här