Nordic Security Advisors

Vårt team av säkerhetsexperter, dedikerade att arbeta med våra största svenska och nordiska kunder. Teamet består av erfarna säkerhetsrådgivare, strateger, tekniska specialister och koordinatorer. Vår nordiska organisation har en gemensam funktion för Produkter & Lösningar, Inköp, Larmcentraler, HR och Finance vilket ger synergier i beslut över landsgränserna, volyminköp, kostnadseffektivitet, kort beslutsprocess samt gemensamma kunskaper och erfarenheter.

Utmaning

Vi har i vårt arbete uppmärksammat att flera företag oavsett bransch står inför samma utmaningar, bland annat att få en samlad bild över vilka säkerhetssystem som finns inom verksamheten och att veta vad man kan göra med dem.

Vårt erbjudande

En förstudie utan förbindelser

Att genomföra en förstudie tillsammans med Nordic Advisors ger er som företag kunskap som gör det enklare att se vad som behöver göras och som kan ligga till grund för framtida beslut. Oavsett vilken väg ni väljer att gå så är det väl investerad tid. STANLEY Security Nordic Advisors ger insikter och förståelse som vi är övertygade kommer till nytta i ert strategiska och operativa säkerhetsarbete.

Vårt mål

Vårt mål är att du skall få full kontroll över din verksamhets olika säkerhetstekniska delar.

Vill du veta mer om hur vi arbetar och vad vi kan erbjuda dig klicka här.

Metod & Strategins olika delar

Vi utför en förstudie av ditt företags säkerhetstekniska lösningar och genomför en grundlig behovsanalys där vi utgår från en femstegsstrategi.

  • Harmonisering
  • Förbättrad styrning
  • Kostnadseffektivitet
  • Teknisk standard
  • Utveckling för bästa praxis