Här kan du ladda ner dokumentet Manual för underentreprenörer och partners till STANLEY Security Sverige AB. 

I dokumentet finns regler och riktlinjer för dig som arbetar för STANLEY Security.