"Säkerhet för framtidens Datacenter" 2020”

 
Denna broschyr är publicerad av STANLEY Security och ger en inblick i de säkerhetsutmaningar som ägare och operatörer av datacenter står inför i den konstanta utvecklingen som drivs av behovet av att möta alla krav i världens digitala ekonomier.
 
Ladda ner hela rapporten för att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och utvecklingen, samt ta reda på vad du behöver veta för att säkra framtiden för ditt datacenter. Detta white paper publiceras i en tid av oöverträffad tillväxt för datacenter. Sådan exponentiell tillväxt kräver innovativt tänkande, då nya affärsmodeller presenterar nya utmaningar; både operativa och säkerhetsrelaterade. 
 
Detta white paper författades av STANLEY Securitys dedikerade datacenter-team och utforskar de trender som formar datacentrets framtid inom livscykelns alla faser.
 

 

‘Säkerhet
för framtidens Datacenter’
- Hanterar
4 områden

 
“I snabb takt har vi sett en dramatisk och omfattande förändring i datacenterindustrin under de senaste åren, förändringar som bara kommer att intensifieras ytterligare. Det framgår tydligt av vår forskning att även om betydande framsteg fortsätter att göras inom säkerhetsteknik, har inte tillämpningen av dessa tekniker hållit jämna steg för bästa praxis och strategier för datacenter. Ägare och operatörer av datacenter måste inse vad säkerhetsleverantörer med global expertis och erfarenhet kan erbjuda dem i denna snabba marknad. Genom att identifiera olika riskprofiler, för allt från hyperskaliga datacenter till mikrodatacenter, kan dessa verksamheter möta de nya utmaningarna med konsekvent och pålitlig hantering av projektrisker under hela livscykeln.”

imagey1ujg.png