Certifieringar

STANLEY Security är certifierade enligt internationellt och nationellt erkända standarder och normer

Inom STANLEY Security arbetar vi aktivt med att ständigt förbättra vår verksamhet. Som ett led i det arbetet har vi inom STANLEY Security valt att certifieras enligt internationellt och nationellt erkända standarder och normer. STANLEY Security är certifierade av branschens största certifieringsorgan SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB) samt SCAB (Svensk Certifiering AB) inom:

 • Kvalitetsledningssystem
 • Miljöledningssystem
 • Larmcentral
 • Anläggarfirma Brandlarm
 • Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande
 • Anläggarfirma Inbrottslarm
 • Anläggarfirma Låsanläggning
 • Anläggarfirma Kamerabevakningssystem
 • Certifierade ingenjörer för brandlarm, inbrottslarm och kamerabevakningssystem
 • Certifierade låsmästare
 • Certifierade produkter för brand- och inbrottslarm