Avtalsbestämmelser STANLEY Security Sverige AB

För samtliga avtal mellan STANLEY Security och kund gäller Allmänna bestämmelser A och framgår under länken "Allmänna Bestämmelser STANLEY Security A 2020-06”. 

För avtalad specifik tjänst eller produkt gäller tillämpbara särskilda villkor för specifik tjänst eller produkt enligt kolumn ”Särskilda Avtalsvillkor”.

Klicka på länkarna för att öppna avtalen:

Allmänna Bestämmelser STANLEY Security A 2020-06

Särskilda Bestämmelser Köp och installation B 2020-06

Särskilda Bestämmelser Service av Säkerhetssystem C 2020-06

Särskilda Bestämmelser Säkerhetscenter D 2020-06

Särskilda Bestämmelser STANLEY Trygg E 2020-06

Särskilda Bestämmelser STANLEY Guard G 2020-06

Särskilda Bestämmelser Kundportal K 2020-06

Särskilda_Bestämmelser Materialförsäljning M 2020-06

Särskilda Bestämmelser InsatsCenter24 I 2020-06

Särskilda Bestämmelser Utryckningar U 2020-06

Tekniska Leveransbestämmelser Lås och Beslag – tillägg till NL09

Särskilda Avtalsvillkor via Partner 

Klicka på länkarna för att öppna avtalen:

Larmförmedling:

Privatpersoner

Företag

eVideo Cloud:

Privatperson

Företag

Personlarm:

Privatperson

Företag