Avtalsbestämmelser STANLEY Security Sverige AB

För samtliga avtal mellan STANLEY Security och kund gäller Allmänna bestämmelser A och framgår under länken "Allmänna Bestämmelser STANLEY Security A 2021-01”. 

För avtalad specifik tjänst eller produkt gäller tillämpbara särskilda villkor för specifik tjänst eller produkt enligt kolumn ”Särskilda Bestämmelser”.

Klicka på länkarna för att öppna avtalen:

Allmänna Bestämmelser STANLEY Security A 2021-01

Särskilda Bestämmelser Köp och installation B 2021-01

Särskilda Bestämmelser Service av Säkerhetssystem C 2021-01

Särskilda Bestämmelser Säkerhetscenter D 2021-01

Särskilda Bestämmelser STANLEY Trygg E 2021-01

Särskilda Bestämmelser STANLEY Guard G 2021-01

Särskilda Bestämmelser Insatscenter24 I 2021-01

Särskilda Bestämmelser Kundportal K 2021-01

Särskilda_Bestämmelser Materialförsäljning M 2021-01

Särskilda Bestämmelser Utryckningar U 2021-01

Särskilda Bestämmelser Hosted Service X 2021-01

Tekniska Leveransbestämmelser Lås och Beslag – tillägg till NL09

Särskilda Avtalsvillkor via Partner 

Klicka på länkarna för att öppna avtalen:

Larmförmedling:

Privatpersoner

Företag

eVideo Cloud:

Privatperson

Företag

Personlarm:

Privatperson

Företag