STANLEY Security är för dem som driver världen framåt

För butiksägarna som bidrar till att våra samhällen och lokala ekonomier utvecklas. För säkerhets- och IT-cheferna som bidrar till vår säkerhet på arbetsplatsen och under fritiden. För de tekniska direktörerna som skapar morgondagens smarta och innovativa affärsmöjligheter. STANLEY Security levererar kraftfulla och genomtänkta säkerhetslösningar som ger dem alla möjlighet att driva utvecklingen framåt.

Vi är medvetna om att det i vår tids komplexa värld inte räcker med att lösa dagens utmaningar – vi måste också vara redo för morgondagens möjligheter. Därför finns vi till för alla som bidrar till att världen rör sig framåt. För beslutsfattarna som bär upp våra samhällen, vår försörjning och våra företag. Därför arbetar vi för att ge alla dessa beskyddare större möjligheter.

Vi ingår i Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) och strävar efter att vara en pålitlig partner och beskyddare genom att utforma, installera, övervaka och underhålla helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. STANLEY Security är världens näst största företag inom elektronisk säkerhet och med över 10,000 anställda på 200 kontor världen över har vi tillräckligt med kompetens, expertkunskaper och resurser för att erbjuda individuell service till i stort sett alla kunder.

Vi ingår partnerskap med organisationer inom en rad olika sektorer, bland andra telekom, detaljhandel, utbildning, sjukvård, myndigheter, finans, transport och logistik, i mer än 60 länder. Det ger oss förmåga att leverera lösningar som skyddar våra kunders mest värdefulla tillgångar och information som bidrar till effektivare bedömningar av framtida risker och möjligheter. Genom våra expertkunskaper, insikter och tekniska lösningar kan STANLEY Securitys nätverk stödja alla beskyddare som driver utvecklingen framåt.