Performance

Tillfälliga störningar i SMS-tjänsten på Säkerhetscenter

2017-05-15 

10.09 - För tillfället har vi störningar i vår SMS-tjänst på Säkerhetscenter, störningen begränsar vår förmåga att skicka ut SMS till våra kunder.

Vi arbetar fokuserat med att lösa problemet, det är just nu svårt att lämna en prognos om när felet är avhjälpt men vi kommer att uppdatera denna information när status ändras.

2017-05-16

14.32 - Störningarna i vår SMS-tjänst på Säkerhetscenter har nu blivit avhjälpta och är åter i normal drift.