STANLEY Security säkrar Nordstan – en trygg handelsplats

Efter en omfattande granskning har Nordstan blivit säkerhetscertifierade enligt SHORE*. Nordstan är ett stort köpcentrum mitt i centrala Göteborg. De har nu blivit certifierade och ligger över det internationella genomsnittet när det gäller säkerheten på handelsplatser.

Detta är glädjande nyheter även för STANLEY Security, som ansvarar för den tekniska säkerheten på plats. Det innefattar brandskydd, kameraövervakning, inbrottslarm och passersystem. För fem år sedan utförde STANLEY en uppgradering av säkerhetstekniken, något som ligger till grund för att Nordstan nu blivit säkerhetscertifierade.

  • Det känns roligt att en handelsplats i Sverige, som vi dessutom är med och tryggar, får sådana fina resultat i denna certifiering så att de uppnår övre internationell standard. Nordstan har gjort ett fantastiskt arbete i att skapa en säker och trygg plats för både besökare och de som arbetar i köpcentrumet. Detta är ett gemensamt arbete mellan flera aktörer och vi är stolta över att vara en del i det, säger Niclas Gustafsson, Försäljnings- och marknadsdirektör på STANLEY Security.

 

Läs Nordstans pressrelease här

*SHORE är en certifiering som utfärdas av SAFE Asset Group till bland annat handelsplatser, kontorsbyggnader och sjukhus. Certifieringen är ett bevis på att man håller hög standard och att man levererar den bästa möjliga upplevelsen för besökare, medarbetare och handlare. Läs mer här: https://safeassetgroup.com/