STANLEY Security är nu certifierade enligt den nya standarden för larmcentraler SSF 136:5

För att få bedriva larmcentralsverksamhet finns det grundläggande krav på auktorisation och certifiering.

Stanley Security kan nu glädjande meddela att vi är godkända mot den nya larmcentralsstandarden SSF 136:5. Den nya normen innehåller bland annat krav på lokaler, utrustning, redundans och ställer betydligt högre krav på larmcentralerna än om vi jämför med föregående version 136:4.

Den nya standarden är också anpassad mot den europeiska larmcentralsnormen EN-50518.

- På Stanley Security SOC (Security Operation Center) ligger vi i framkant när det gäller satsningar på ny teknik och tjänster, den här certifieringen säkerställer att allt sker enligt de regler och rekommendationer som krävs för att säkerställa maximal säkerhet och affärsnytta för våra kunder. Certifieringen ställer höga krav på vår verksamhet vilket är viktigt för att vi ska kunna garantera en säker och bra leverans av våra tjänster, säger Richard Larsson Head of SOC Nordics på STANLEY Security.