INFORMATION OM CORONAVIRUS

 

Vi på Stanley Security Sverige vill hålla våra kunder uppdaterade gällande det pågående Coronavirus-utbrottet.

Våra ägare Stanley Black & Decker's globala kristeam samarbetar med WHO och följer deras rekommendationer från både internationella och nationella hälsomyndigheter.
Vi från vår sida följer rekommendationer ifrån folkhälsomyndigheten.

Vi arbetar tätt och håller dialog med våra medarbetare och leverantörer för att minimera kundpåverkan. Hittills har Corona-viruset-utbrott inte påverkat vår leverans och det dagliga arbetet. Vi följer noga utvecklingen och arbetar förebyggande för att begränsa möjlig spridning och medföljande konsekvenser detta kan få för våra kunder.

Vi har vidtagit omfattande åtgärder för att upprätthålla service för våra kunder och vi arbetar aktivt med att begränsa riskerna för våra anställda, kunder och partners relaterade till situationen kring coronavirus-utbrottet (COVID-19).

Stanley Black & Decker och STANLEY Security fortsätter aktivt och effektivt hantera våra företag som svar på COVID-19.


Vi fokuserar på tre viktiga områden:
  1.  Att skydda våra anställda och deras familjer
  2.  Att se till att vår verksamhet fungerar fullt ut för att trygga våra kunder
  3.  Att göra vår del som företag för att motverka spridningen av Coronaviruset

För att främja en hälsosam arbetsmiljö och göra vår del för att förhindra spridning av COVID-19 har STANLEY Security infört globala och regionala reserestriktioner. Vi fortsätter att följa WHO och svenska hälsovårdsmyndighetens riktlinjer. Vi har skärpt våra reserestriktioner och uppmuntrar anställda att hålla gruppmöten digitalt. Vi fortsätter att övervaka denna situation och är engagerade i att säkerställa att vår kärnverksamhet och vår lokala verksamhet förblir fullt fungerande, vi gör allt vi kan för att minimera att detta ska påverka våra kunder.

Vi arbetar aktivt för att förebygga spridningen av COVID 19

Vi sätter in betydande åtgärder för fortsatt effektivt arbete samt för att hålla vår personal säker. Vi har rekommenderat anställda som kan arbeta hemifrån att göra det. Om regeringsbeslut fattas om att stänga våra kontor kan du vara säker på att vi har investerat i all nödvändig utrustning och teknik för att upprätthålla säkerheten för dig, ditt företag och dina anställda.

Eventuella frågor kan ställas till Kenneth Sjunnegård, Arbetsmiljö, Miljö & Kvalitetschef på STANLEY Security.

Vi fortsätter att följa utvecklingen av Coronavirus-utbrottet och håller dig uppdaterad om förändringar sker.