Låt inte snön skada larmsystemet

Även om det är trevligt med snö i december, kan snön komma i vägen för ert säkerhetssystem. Se till att skotta och salta för att hålla era säkerhetssystem intakta.

Det snöar, det snöar - men låt inte snön påverka ert larmsystem negativt

I dag är det den 9 december och vi påminner dig om att inte låta snön påverka ditt larmsystem.

Vi på STANLEY Security är förmodligen inte ensamma om att vilja ha en vit jul. Snön är för många synonymt med någonting roligt. Samtidigt är det värt att tänka på de säkerhetsutmaningar som snö kan åstadkomma i denna annars så mysiga högtid. I värsta fall kan snön komma i vägen för ett annars väl fungerande säkerhetssystem.

Snö kan blockera sensorer och stängningsmekanismer

I större delen av Sverige är snön oförutsägbar och man vet aldrig när den kommer, plötsligt anländer den över en natt och vi vaknar upp till ett vitklätt landskap morgonen efter. Detta medför ofta förändringar för både personal och besökare, liksom en ökad sannolikhet att vi får med oss snö in i våra arbetslokaler.

Om snön högar upp och samlas i eller runt dörrkarmar kan detta orsaka att dörren inte stängs ordentligt. Som en negativ påföljd kan dörrens larmsensorer utlösas och ett efterföljande larmsamtal kan leda till onödiga kostnader. Kanske värre, dörren går inte i lås så obehöriga kan ta sig in. Som bekant kan en öppen eller olåst dörr ses som en öppen inbjudan vilket sällan är någonting positivt.

Vår rekommendation är helt enkelt: salta och skotta så snart snön anländer, på så vis bevarar ni säkerheten såväl som hälsan hos dem som befinner sig i era lokaler.

Tillbaka till julkalenderns startsida