Få meddelande om avvikelser i vatten- och fuktnivåer

Vatten- och fuktskador kan snabbt bli kostsamma och bör därför upptäckas tidigt. Vi rekommenderar därför att ni har en vatten- och fuktmätare som varnar för avvikelser.

Idag är det den 6 december och vi slår ett slag för larmsystem med vatten- och fuktsensorer. Vatten- och fuktskador är alltid en börda. Det är värre när vattenläckan är ett faktum, ofta upptäcks skadan först efter ett par dagar och plötsligt har en liten skada som enkelt kunnat avhjälpas om den upptäckts i tid blivit ett stort problem. 

Med hjälp av att inkludera vatten- och fuktsensorer i din säkerhetslösning kan du vara trygg med att stänga kontoret inför julledigheten och inte behöva oroa dig för att komma tillbaka till en vattenskada eller annan åverkan i lokalen.

Varna för olika fuktighetsnivåer

Vatten- och fuktsensorn möjliggör upptäckt av minsta vattenläcka i ett tidigt skede, även om det inte finns någon i lokalen. Genom att montera sensorer på särskilt utsatta platser i lokalen registrerar sensorerna vad som anses vara avvikande nivåer. Vår larmcentral meddelas omedelbart om något inte är korrekt och meddelar er kontaktperson vid behov samt ser till att nödvändiga åtgärder genomförs omedelbart.

Tillbaka till julkalenderns startsida