Var medveten om vem som får åtkomst till dina lokaler

Välkommen till vår säkerhetskalender. I dag är det den 3 december och vi vill påminna dig om att tänka på vem du ger åtkomst till i dina lokaler - även under dessa stämningsfulla högtider.

De flesta av oss har troligtvis hållit upp dörren till arbetsplatsen för personen bakom oss någon gång, trots att vi inte vet vem vi släpper in bakom oss. Du kanske tror att dessa människor arbetar här, eller kanske tänker du inte alls på det. Plötsligt har du släppt åtkomstkontrollens uppgift och i värsta fall utsatt företaget för en potentiell säkerhetsrisk.

Hälsosamt skeptisk = en god säkerhetskultur

Att julen är en högtid där vi gärna vill sprida lite extra glädje får inte stå i vägen för ditt sunda förnuft. Att vara trevlig behöver inte automatiskt innebära att vi håller upp dörrarna till affärslokalerna för den som kommer in efter oss. Naturlig skepsis är lag, även i dessa högtider. Om du träffar okända människor i korridoren är det inte värre än att ge dem ett leende och fråga vem det är de ska träffa eller vad du kan hjälpa dem med.

Som branschledande säkerhetsföretag rekommenderar vi på STANLEY Security att du fokuserar lite extra på att skapa en god säkerhetskultur, där medarbetarna tänker på vad som kan utgöra en potentiell risk för företagets värden. Detta är lika viktigt under hela året och innebär också att du får den bästa effekten från ditt säkerhetssystem.

 

Tillbaka till julkalenderns startsida