Säkerhetskopiera ditt säkerhetssystem före jul!

Bra rutiner för säkerhetskopiering av ert säkerhetssystem är viktigt, både före jul men även under resten av året. Se till att all viktig information finns tillgänglig när du behöver den.

Idag är det den 17 december och vi vill lyfta fram vikten av regelbunden säkerhetskopiering av era säkerhetslösningar. Skulle ett driftstopp oturligt vara framme under julledigheten är det bra att veta att viktig data lagras säkert.

Bra rutiner för regelbunden säkerhetskopiering är något vi rekommenderar under hela året. Lyckligtvis behöver vi inte kontrollera lagrad data från säkerhetssystemet under majoriteten av årets dagar. Det är dock mycket tråkigt om informationen inte finns när behovet uppstår.

Information som bör säkerhetskopieras är naturligtvis inspelningar från kamerasystemet i enlighet med lagring av datalagring, men också loggar och information om åtkomstkontroll. Regelbunden säkerhetskopiering skyddar säkerheten samt sparar tid och ser till att systemen snabbt kommer igång efter ett avbrott.

Låt din säkerhetsleverantör hantera säkerhetskopieringen åt dig

Om din säkerhetsleverantör hanterar säkerhetssystem och åtkomstkontroll kan de också ta hand om att säkerhetskopiera systemet åt dig. Detta är enkelt och säkert för dig och du kommer att ha användbar information lagrad om olyckan är framme och du plötsligt behöver den.

Vi rekommenderar också att alla säkerhetskopierar känslig och operativ data utanför lokalerna. Även om de flesta företag lägger ner mycket resurser för att säkra sin IT-avdelning är det säkrast att inte lagra känslig och viktig information på en annan fysisk plats.

Tillbaka till julkalenderns startsida