Nya tider kräver nya lösningar

InsatsCenter 24 är en larmcentral, specialiserad på brand- och utrymningslarm som arbetar i nära samarbete med er lokala organisation. Vi tar ansvar för att anläggningen fungerar dygnet runt, året om. InsatsCenter24 kan via Telecall och Blis direkt utalarmera räddningstjänsten för att minimera tiden mellan larm och aktivitet.

STANLEY Security har lång erfarenhet av att hantera de mest komplicerade uppdragen. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och effektivisera hanteringen av brandlarm för att minska onödiga larm, men även för att förse polis och räddningstjänst mesta möjliga information för att förenkla deras arbete.

Som larmcentral för många av nordens mest övervakade verksamheter vet vi vad som krävs för att hantera akuta situationer och vi ser till att rätt åtgärder sätts in så tidigt som möjligt.

Vi kan även ta ansvar för att hela säkerhetssystemet fungerar med regelbunden proaktiv service och löpande uppdatering av komponenter och träning av era medarbetare. Vi vet att administrationen är viktig för att få våra uppdragsgivares förtroende, där vi till exempel underlättar fakturahantering mm.