Video Guard Tours

Video Guard Tours är en manuell kontroll av din verksamhets miljö via kamerorna på en anläggning för att upptäcka brottslig aktivitet eller andra avvikelser på plats. Hur ofta, och hur länge en kamerarondering sker anpassas efter riskbedömning och övriga behov. Det är främst ett komplement eller alternativ till traditionell väktarrondering på plats.

Ladda ner produktbladet för Video Guard Tours

imagexm9k4.png