Remote Interactive Response

Remote Interactive Responsen är STANLEYs samlingsbegrepp på tjänster där vi från vårt Säkerhetscenter hjälper dig vid behov. Det kan vara säkerhetsrelaterat eller oberoende av traditionell säkerhet så länge som vi kan ge fjärrstöd från Säkerhetscenter. Gemensamt för alla tjänsterna är att alla händelser och aktiviteter loggas.

 

Ladda ner produktbladet för Remote Interactive Response

image0o8d5k.png