STANLEY Analytics ger exakt kontroll på flödena

Vårt analysverktyg STANLEY Analytics är intressant på många sätt,” säger Carl Einerth, Sales Representative, STANLEY Security Sverige.

Det ger pålitliga analyser när flöden och köer kan mätas utifrån exakta värden då man slipper förlita sig på uppskattningar eller enkätundersökningar.”

STANLEY Analytics utgår från den senaste tekniken inom AI och erbjuder en unik funktion att omvandla information från kamerasystem till statistik och nyckeltal. På så vis kan man effektivisera och planera den dagliga verksamheten vilket blir ett viktigt stöd för bättre lönsamhet, tillgänglighet och ökad kundservice.

”Man kan till exempel mäta antal personer eller fordon som passerar förbi en viss punkt, eller man anpassar och ställer in de parametrar som är mest relevanta. Det kan exempelvis vara hur många som passerat inom ett visst område samt att man ska ha vistats inom området en viss tid. Data noteras kontinuerligt 24/7 och sparas för att kunna göra jämförelser och analyser över olika tidsintervall”, fortsätter Carl.

Det kan vara viktigt att känna till att all data och ID-videoströmmar som analyseras i STANLEY Analytics konverteras till statistik och lagras inte i systemet, på så vis garanteras full integritet. En stor fördel är att befintlig kamerautrustning kan användas då det inte finns krav på specifik standard.

Det är imponerande att se hur snabbt man kommer igång. Det är verkligen intuitivt och enkelt att förstå det webbaserade gränssnittet, med förklarande tabeller och grafer”, säger Carl.

Stora möjligheter med händelsebaserad marknadsföring

STANLEY Analytics är byggt så att det enkelt kan synkroniseras med andra system för att till exempel kunna användas för så kallad händelsebaserad marknadsföring. Det kan innebära att man i realtid vet hur många lediga bord som finns i restaurangen, beräknade kötider, antal lediga parkeringsplatser med mera. Informationen kan omvandlas till kundinformation på bland annat monitor, hemsida, appar eller i högtalarsystem.

Snabbfakta, parametrar i STANLEY Analytics

  • Queue-Alert - Tid i kö, Längd i kö, Antal personer i kö
  • Walk Off - Antal personer som lämnar en kö, område
  • Heatmapping - Mätning av flöden inom ett område, ger information om disponering samt tillgänglighet
  • Available seats - Mätning av tillgänglighet, exempelvis antal lediga platser i en lokal
  • Tailgaiting/Loitering - Satistik/observation/larmning när obehörig person medföljer behörig genom dörr/passage. Statistik/observation/larmning när flöden avviker från ordinarie mönster.
  • Potential Customer - Kund som avviker innan ett bestämt område (entré), antal kunder som tar del av kampanjområde, skyltfönster (motsv.)
  • RFiD - Flexibel mätning av material för spårning, övervakning och larm
  • Customer Counting - Räknar antalet in-/utpasserande besökare, oavsett antal in-/utgångar.
  • Ger information om antalet besökare i realtid och kan informera om antal besökare inom ett visst område överskrider maximal rekommendation.