Förstudie: Hur påverkas ni av drönare?

Är ditt företag eller din organisation redo att hantera de risker som drönare medför? STANLEY Securitys branschspecifika riskbedömningar är skräddarsydda för att utvärdera risker med drönare, undersöka ditt luftrum och rekommendera lösningar för riskreducering.

Förstå riskerna med oönskade drönarintrång.
Var ska vi börja?

Risken för oönskade drönarintrång ökar i takt med att den globala drönarflottan blir allt större. Det här är en utmaning som många företag och organisationer ställs inför – hur kan vi minska risken för olagliga och oönskade drönaroperationer? STANLEY Security har nu tagit fram en förstudie som fokuserar på att identifiera de risker och utmaningar det finns i ett specifikt luftrum. 

Gör vårt självtest!

flygplatser-small.jpg

Flygplatser

kriminalvard-small.jpg

Kriminalvårdsanstalter

kraftverk-small.jpg

Kraftverk

industrier-small.jpg

Större industrier

Kan du skydda din verksamhet?

 

Steg 1:

Identifiera riskerna med oönskade drönarintrång och kvantifiera konsekvenserna

Det första steget i utformningen av en riskhanteringsplan är att identifiera de potentiella risker som drönare utsätter din organisation för. Vi hjälper dig att identifiera riskkällor, utsatta områden
och konsekvenser.

Steg 2

Förstå ditt luftrum, bygg kunskap och skapa rätt förutsättningar inför nästa steg

Innan riskreducerande strategier utformas behöver du kunskaper om ditt eget luftrum. Vi installerar ett detektionssystem för drönare på din anläggning för mätning av aktiviteter i luftrummet. Mätningen resulterar i en rapport som används i nästa steg.

Steg 3

Insikter för ett säkrare luftrum – rapport och rekommendationer 

När första och andra steget är klara förser vi dig med data och kunskaper som du behöver för att bedöma var riskerna är som störst och vad du bör göra för att motverka dem. Resultaten från steg 3 omfattar: Sammanfattning i form av en detaljerad rapport om drönaraktiviteter i ditt luftrum, riskanalys och lösningar mot drönare.

Efter förstudien

Implementera en lösning som passar verksamheten

Efter genomförd förstudie får ni tydliga riktlinjer och implementeringsförslag som vi tror kan hjälpa er till ett tryggare luftrum.
Beroende på omfattning kan det innebära alltifrån smarta kameralösningar till ett fullskaligt drönarskydd som STANLEY Validrone