Transport & Logistik

Vi tillhandahåller tjänster särskilt anpassade för hela transportbranschen

Till transportbranschen räknas bland annat flyg, hamnar, sjöfart, godstransport och persontransporter. Transporterna är viktiga för samhällets för tillväxt. Exempelvis står de svenska hamnarna för ca 95 procent av den totala volymen av all import och export till och från Sverige.

Branschen har globaliserats vilket gör att många företag i branschen söker alltmer centraliserade säkerhetslösningar – som exempelvis ett gemensamt passersystem eller en gemensam larmcentral som hanterar många logistikanläggningar. Att säkerställa behörigheter genom att kontrollera körkort och fraktsedlar vid passager, känna igen fordon genom nummerplåtsavkänning vid in- och utfarter och säkra uppställningsplatser med hjälp av kameralösningar är några områden som transportbranschen har behov av.

En annan viktig aspekt är säkerheten för de transporter som kör högt värde, där krävs spårbarhet och positionering av fordonen i realtid via larmcentral och överfallslarm för chaufförer. Enligt TAPA, en organisation som arbetar mot målet att reducera stölder och förluster i den internationella transportkedjan, är godsstölder en av de största utmaningarna för tillverkare och fraktföretag när det gäller högt värderat gods. Bara i Europa beräknas dessa stölder till ett värde på minst 8,2 miljarder Euro per år och det växer.

STANLEY Security är insatta i gällande bestämmelser och krav från bl.a. försäkringsbolag, vi hjälper även våra kunder att efterleva och uppnå de krav som finns vid t.ex. en TAPA-certifiering (Transported Asset Protection Association).