Offentlig verksamhet

Vi skapar säkra arbetsplatser inom den offentliga miljön

Offentlig verksamhet med krav på öppenhet och trygg arbetsmiljö arbetar på många sätt med säkerhet; alltifrån brottsförebyggande och bekämpande i kommuner till säkra sjukhus och ett tryggt samhällskydd.

Säkerhet i offentlig verksamhet är mångfacetterad; det kan handla om utbildning av frivilliga deltidsbrandmän, teknisk säkerhet till försvaret, kamerabevakning i skolmiljöer och säkerhetssystem för rättspsykiatrisk vård.

STANLEY Security arbetar med alla delar av den offentliga verksamheten som vård och omsorg, utbildning, rättsväsendet, försvaret, stat och kommun. Med respekt för den ansvarsfulla uppgift som offentlig verksamhet har i samhället erbjuder vi säkerhetsteknik som håller hög standard och medarbetare som är registerkontrollerade.