Industri

Säkerhetslösningar anpassade till den industriella miljön

Sverige är ett äldre industriland som under lång tid har anpassat sig till den nya konkurrensen från andra länder. Vissa varor och tjänster kan produceras till en väsentligt lägre kostnad i andra lågkostnadsländer vilket har gjort att företagen har blivit tvungna att fokusera än mer på kunskapsinnehållet i produkterna med t.ex. satsningar på forskning och utveckling. Denna förändring påverkar även verksamheternas säkerhetsrisker och skydd, både på specifika anläggningar och i flöden till och från industrierna (logistiken) som blir allt mer kritisk.

STANLEY Security arbetar med alla delar av den svenska industrin i dag och vi har en lång erfarenhet av de risker som finns samt av de säkerhetslösningar som är anpassade till denna miljö. Under de senaste åren har mycket fokus legat kring centralisering och effektivisering av säkerhetsarbetet. Vi ser i dag ett mycket närmare samarbete mellan dotterbolagen inom industriföretagen för att effektivisera arbetet. Dessutom söker man tekniska lösningar för att effektivisera bevakningen av industriområdena och öppning/stängning av grindar.