Sjukvård

Tryggare miljöer och bättre överblick ger ett mer effektivt arbete

STANLEY Healthcare

STANLEY Healthcare - säkrare och mer effektiv sjukvård

STANLEY Healthcare hjälper till att skapa tryggare miljöer och samla in data för att på så sätt effektivisera och säkra vardagen för vården. Med många patienter och fler medarbetare är det viktigare än någonsin att hålla koll på utrustning, material och klimat. Många ser redan fördelarna med att implementera realtidssystem för att få bättre överblick över material och tillgångar på sjukhus, kliniker och äldreboenden.

Asset Management – full kontroll på utrustningen

Vardagen inom vården är ofta hektisk. Många timmar per år läggs på att söka efter rätt utrustning. Förhoppningsvis hittar man vad man är ute efter i ett annat rum, på en annan avdelning eller på en annan våning. I vissa fall går det snabbt men allt som oftast tar detta väldigt mycket tid och i vissa fall kanske utrutsningen till och med har blivit stulen. Med STANLEY Healthcare slipper personalen lägga tid på att leta efter utrustning och kan istället fokusera på det de är bäst på – att ge så bra vård som möjligt.

Temperatur- & fuktighetsövervakning

Värme, kyla och fuktighet är viktiga parametrar för att medicin, vaccin, mat och andra sjukvårdsprodukter ska kunna fylla sin optimala funktion. Med STANLEY Healthcare får man full kontroll över alla värden i alla viktiga utrymmen och kan snabbt åtgärda eventuella problem.

  • Kontaktperson

  • Jonas Hollström
    Försäljning/NAC
    Telefon: 010-458 71 04
    Mobil: 072-241 71 04