Handel

Säkerhetstjänster anpassade för såväl den stora handelskedjan som den enskilda butiken

Vi hjälper en mängd olika aktörer i branschen att trygga och säkra sina butiker genom inbrottssäkerhet, tillträdeskontroll, kameraövervakning och brandskydd. Det är helt enkelt lönsamt med hög säkerhet i din butik. Vi gör det enkelt och kostnadseffektivt, håller ett vakande öga på in-/och utpassering och kassa, utan att titta. STANLEY Security finns där för alla typer av butiker, från den stora livsmedelskedjan till enskilda butiker och handlare.

Som butiksägare är det många beslut som ska fattas och ofta saknas tiden för att sätta sig in i komplicerade tekniker eller system. Vi vill att det ska vara enkelt för dig att skapa en trygg och säker butik, såväl för dina anställda som för dina kunder.

Många av de hot som äventyrar säkerheten och lönsamheten i din butik kan relativt enkelt undvikas med våra tjänster och lösningar. Strategiskt placerade kameror avskräcker såväl professionella brottslingar som ”tillfällestjuvar” – ingen är förtjust i kameraövervakning. Våra larmlösningar stoppar inte bara tjuven, de ger också personalen en tryggare känsla. Vid oönskade händelser genomför vi snabba och korrekta insatser, bland annat tack vare att våra operatörer är specialutbildade inom butikssäkerhet i vår larmcentral.

Våra säkerhetssystem är effektiva verktyg som ger dig full kontroll i butiken och bakomliggande lokaler. De minskar svinnet och skyddar både varor och inventarier. Kameraövervakning ger dig dessutom information om besöksmönster vilket hjälper dig att finjustera butikskoncept, erbjudanden och kampanjer.

Med vår hjälp kan du en gång för alla ta ett helhetsgrepp över säkerhetsarbetet.