Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från stanleysecurity.se används. läs mer om cookies och vår webbplatspolicy här

Performance

Handel

Vi hjälper en mängd olika aktörer i branschen att trygga och säkra butiker genom inbrottssäkerhet, tillträdeskontroll, kameraövervakning och brandskydd. Det är helt enkelt lönsamt med hög säkerhet i din butik. Vi gör det enkelt och kostnadseffektivt, håller ett vakande öga på in-/och utpassering och kassa, utan att titta. Allt från den stora livsmedelskedjan till enskilda butiker och handlare.

Många av de hot som äventyrar säkerheten och lönsamheten i din butik kan relativt enkelt undvikas med våra tjänster och lösningar. Strategiskt placerade kameror avskräcker såväl professionella brottslingar som ”tillfällestjuvar” – ingen är förtjust i kameraövervakning. Och våra larmlösningar inte bara stoppar tjuven, de ger också personalen en tryggare känsla. Vid oönskade händelser genomför vi snabba och korrekta insatser, bland annat tack vare att våra operatörer är specialutbildade inom butikssäkerhet i vår larmcentral.

Våra säkerhetssystem är effektiva verktyg som ger dig full kontroll i butiken och bakomliggande lokaler. De minskar svinnet och skyddar både varor och inventarier. Kameraövervakning ger dig dessutom information om besöksmönster vilket hjälper dig att finjustera butikskoncept, erbjudanden och kampanjer.

Med vår hjälp kan du en gång för alla ta ett helhetsgrepp över säkerhetsarbetet.

Kontakt-Handel

Namn:
Tele:
E-post: