Fastighet

Kompletta säkerhetslösningar för alla typer av fastigheter

STANLEY Securitys fastighetskoncept med kompletta säkerhetslösningar

Som fastighetsägare idag finns det mycket att tänka på. Förutom att se till att fastigheten uppfyller de krav hyresgästerna ställer på utseende och teknik, finns det flera säkerhetskrav man inte får missa.

Därför har STANLEY Security tagit fram ett unikt fastighetskoncept där vi erbjuder brandskydd, lås, passersystem, inbrottslarm, kameraövervakning samt hisslarm anpassat till kunden, oavsett typ av fastighet. Detta medför en ekonomisk vinst samt en standard över hela fastighetsbeståndet vilket förenklar vid nyförvärv, nyproduktion eller utveckling av fastigheter samt när dessa skall avyttras. Enkelheten bygger på tekniska möjligheter samt över 50 års erfarenhet.

STANLEY Securitys kunder finns idag inom hela fastighetssektorn. Ett exempel är kommersiella fastigheter där vi hjälper fastighetsägare genom olika fjärrtjänster via vårt säkerhetscenter. Det innebär att vi inte behöver skicka ut någon fysisk person, vilket medför både en ekonomisk vinst samt en samlad överblick över samtliga fastigheter.

Ett annat exempel är flerbostadshus där utmaningarna ser lite annorlunda ut. Några utsatta områden är trapphus, källargångar, vindsutrymmen, garage och tvättstugor. Genom STANLEY Securitys olika kameralösningar och trygghetslösnigar får fastighetsägaren en bättre överblick över sina fastigheter samtidigt som tryggheten ökar för de boende.

STANLEY Securitys nya fastighetskoncept erbjuder fastighetsägare unika skräddarsydda säkerhetslösningar samt trygghetslösningar utifrån olika behov eller krav.

I Sverige finns det ca 2,6 miljoner fastigheter som behöver förvaltas och skötas. Ungefär 100 000 människor är verksamma inom fastighetsbranschen. Fastigheterna är olika men behoven av säkerhet och trygghet är desamma.

 

Det blir allt vanligare med olika typer av ensamarbete. Därför bör du aktivera STANLEY Guard i din smartphone.

Med appen STANLEY Guard i din smartphone kan du enkelt aktivera GPS-position samt skicka larm. Larmet skickas till vårt säkerhetscenter som då ser din position och kan lyssna samt se en videosekvens som är inspelad, för att kunna bilda sig en uppfattning om situationen. STANLEY Guard är framtagen för alla typer av arbetsförhållanden. Exempel där STANLEY Guard kan användas är vid kontorsarbete vilket kan innebära att vara sist från kontoret eller olika typer av ensamarbete.

Klicka här för att läsa mer om STANLEY Securitys fastighetskoncept