STANLEY Security använder cookies för att förbättra webbplatsen och dess funktioner samt för att få en överblick av besöksstatistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från stanleysecurity.se används. Läs mer om cookies och vår webbplatspolicy här.

APSIS Lead

STANLEY Security använder sig av APSIS Lead i marknadsföringssyfte samt för att få en bild av besökares användning av webbplatsen. Klicka på ’JA’ om du godkänner att APSIS Lead lagrar dina cookies eller på ’NEJ’, om du inte samtycker till detta.

Nej Ja
Performance

Energi

Energibranschen har genomgått stora förändringar under de senaste åren. För att klara sig bättre i konkurrensen har bland annat många små och medelstora företag börjar samarbete eller blivit uppköpta. Dessutom används mer externa entreprenörer för många delprocesser för att effektivisera deras verksamheter. Dessa förändringar har initialt minskat kontrollen av alla säkerhetsrisker men över tiden tror vi att resultatet kommer att bli ett mer strukturerat säkerhetsarbete.

Energiföretagen har historiskt sett fokuserat på säkerhetsrisker och skydd på större anläggningar såsom kraftverk och större transformatorstationer. Skydd av minde anläggningar har inte prioriterats samt ansetts vara för kostsamt. Idag med modern teknik kring skydd och uppföljning finns dock andra möjligheter.

Med STANLEY Security  som säkerhetspartner gör vi det möjligt att kostnadseffektivt skydda även mindre anläggningar. Dessutom finns det idag lösningar som minskar administrationen som har ökat avsevärt under de senaste åren på grund av att allt fler underentreprenörer har tillgång till anläggningarna.