Bank & finans

STANLEY Security har en speciellt utvecklad larmcentral för bank

Den finansiella sektorn omfattar tusentals företag i Sverige och sysselsätter över 140 000 personer. Bankerna har många viktiga uppgifter men de mest centrala är att ta emot sparande och erbjuda lån, förmedla betalningar samt hantera olika typer av risker.

Sektorn har den senaste tiden påverkats av politiska världshändelser som har skapat en avmattning i världsekonomin. Flera länder arbetar med att undvika nya finansiella kriser och skydda konsumentens intressen, vilket skapar nya regelverk och direktiv i branschen.

STANLEY Security har en speciellt utvecklad larmcentral för bank, särskild teknikerkompetens samt flera säkerhetstekniska lösningar för att skydda banker genom kameraövervakning, larm och passersystem.