Tror du att drönare inte är ett hot?

Identifiera era risker – gör vårt självtest.

 
Försäljningen av drönare rusar. Det är många hobbypiloter, men också kommersiella aktörer som ser många spännande användningsområden. Tyvärr finns det också illvilliga som ser möjligheter som de flesta ännu inte skyddat sig emot. Om du vill få en bättre förståelse för hur drönare kan påverka er verksamhet erbjuder STANLEY Security nu ett enkelt självtest. Det ger en god grund för att bedöma riskerna så att vi tillsammans kan hitta den lösning som bäst uppfyller era behov.

För många blir det en aha-upplevelse att få se vad som verkligen rör sig där uppe i luften och hur hög aktivitet det är. Mycket är rena hobbyobjekt, vilka i och för sig kan ställa till oreda om de landar på fel platser, men drönare börjar allt mer användas i organiserat syfte för olaglig verksamhet.

Riskbedömning av drönarintrång

STANLEY Security erbjuder nu en riskbedömning av din verksamhet i tre steg. Vi börjar med att identifiera riskerna med oönskade drönarintrång och kvantifiera dess konsekvenser. I steg två sätter vi upp ett detektionssystem som ger en överblick av ditt luftrum och ger inblick i hur det ser ut i verkligheten. I det tredje steget redogör vi för vad vi sett och guidar dig igenom hur det kan inverka på er säkerhet. Detta ligger till grund för en riskanalys och en vidare diskussion om vad som kan åtgärdas med hjälp av STANLEY Validrone – som är vår lösning för drönardetektering.

STANLEY Validrone – tre nivåer av skydd

STANLEY Validrone erbjuder tre olika nivåer av skydd, där Validrone Essential och Validrone Professional vänder sig till små och mellanstora anläggningar, som t.ex. kontorsfastigheter, fabriker, datacenter och mindre fängelser. Validrone Professional erbjuder detektering av drönare och riktar en PTZ-kamera mot målet, vilken kan finjusteras av en operatör. Systemet larmar vid intrång och ger löpande statistik.

Validrone Enterprise lämpar sig för mellanstora och stora anläggningar som fängelser, kraftverk och flygplatser. Validrone Enterprise kan med hjälp av RF-sensorer lokalisera inkräktande drönare och ge en visuell identifiering via närmaste PTZ-kamera.

Självklart kan Validrone anslutas till vårt Säkerhetscenter som ger er fullt skydd, dygnet runt, året om, från våra experter som agerar enligt givna instruktioner.

 

Läs mer om våra tjänster för skydd mot drönare eller gör vårt självtest