Plötsligt fick tjänster på distans en viktigare roll

Nu när många har börjat jobba på distans istället för på sina kontor, och sett hur väl det ändå fungerar, så blir nyttan med säkerhetstjänster på distans tydlig. En kamerabevakning med smart videoanalys och högtalaruttrop är mycket mer avskräckande och effektivt än att förvänta sig att t ex en väktare eller företagets egen personal skulle råka vara på plats just när det behövs som allra mest – allrahelst under rådande Covid-19-situation, med neddragen verksamhet på många arbetsplatser.

Covid-19-situationen har visat på ett stort mått av uppfinningsrikedom, men det har också gett utrymme för oönskade hot när alla uppkopplingar som görs inte sker över säkra förbindelser på samma sätt som när man sitter i ett tryggt företagsnät på kontoret. Här behöver man tänka till, i synnerhet när det gäller fjärruppkopplingar till säkerhetssystemen! 

Det som är glädjande är att många företag redan har en stor del av de nödvändiga delarna på plats för att kunna använda dem även genom fjärrmanövrering Även här bör man noga överväga vem som kopplar upp sig mot säkerhetssystemen, på vilket sätt och framför allt ifrån vilken miljö. Ökad flexibilitet måste gå hand i hand med bibehållen och stark säkerhet. 

Jag tror precis som med mycket annat i vårt samhälle som utsatts för drastiska förändringar, och man fått tänka nytt, så kommer vi inte att återgå till hur det var innan. Jag tror att efterfrågan och behovet av moderna, säkra och kostnadseffektiva säkerhetstjänster på distans kommer att vara kvar för att stanna även när vi kan se en post-Covid-19-tillvaro.

 

Tom Vetterlein.jpg

Tom Vetterlein  
Product Manager SOC Services