Förenkla livet, förenkla passersystemet

Det kanske låter banalt, men faktum är att hanteringen av passersystem är en stor utmaning, speciellt i dessa tider när många arbetar hemifrån och det kanske inte finns någon på plats som kan hjälpa till. Men, det är en av de viktigaste säkerhetsfunktionerna för att säkra tillträdesskyddet till fastigheter, så vad kan göras?  

Problemet vi möter allt för ofta är att det tar lång tid att få fram passerkort med rätt behörigheter. Det gäller allt ifrån större företag och organisationer till fastighetsbolag, som ofta har stor rotation på anställda, hyresgäster och hyresgästernas anställda.

Många sitter i ett antal olika system som adderats över tid. Det är oklart vem som har ansvar och ofta är det endast ett fåtal som vet hur det går till. Användaren beställer på ett ställe, sen produceras kort eller tag på ett annat och behörigheterna läggs in på ett tredje…

Det skapar irritation när man inte snabbt får tillträde till fastigheter och lokaler som förväntat. I dessa pandemitider har det blivit extra tydligt när den ansvarige kanske jobbar hemifrån och det inte är självklart hur man får tag på personen. Ofta måste sedan den ansvarige ta sig till jobbet för att hämta ut och aktivera kort eller tag i ett lokalt system. Först därefter kan den skickas till användaren – och förhoppningsvis har allt blivit rätt. Det tar tid och det är omständligt.

Såklart finns det en bättre lösning – digitalisering!

Idag finns det en lösning som undanröjer de flesta problem. Hela beställningsprocessen kan digitaliseras så att anställda eller hyresgäster själva kan lägga beställningar i ett system. På så vis får man exakt vad man vill på överenskommen tid. Givetvis kan man integrera attesteringsfunktioner så att processen kan decentraliseras maximalt utan att man tappar kontroll. Dessutom kan man knyta hela behörighetsstrukturen till sitt AD (Active Directory), ett system som håller information om resurser i en domän (datanätverk), vilket då kan rulla ut automatiserad behörighetstilldelning eller borttagning där den interna HR-avdelningen kan vara motorn i processen.

Poängen är att man får allt i ett system som minimerar risken för felbeställningar och onödiga förseningar. En trevlig bieffekt som kunder rapporterat är att det bidragit till ett ökat säkerhetsmedvetande – vilket vi som säkerhetsbolag tycker är toppen.

Vill du veta mer om STANLEY Access Card Portal, STANLEY Fjärradministration eller STANLEY Identification and Access Management System så hör av dig till din kontaktperson, eller mig, så får du en genomgång av hur passersystem kan förenkla livet.

Tom Vetterlein.jpg

Tom Vetterlein  
Product Manager SOC Services