Frånvaro av närvaro, vår nya verklighet?

Aldrig tidigare har närvaro varit i så stort fokus som i dessa tider. Det sätter ett ofta bortglömt område, inpasseringskontroll, i fokus. Vi tar för givet att vi bekräftar vår behörighet att komma in på vår arbetsplats med hjälp av ett passerkort eller en enklare tagg – eller ”blipp” i vardagligt tal. Vi har inte reflekterat så mycket över det, det är endast en passerkontroll och efter inpassagen så fyller det oftast ingen större funktion.

Nu ser vi dock hur behoven ökar av att faktiskt veta hur många som vistas i en lokal. Och inte bara det, vi vill även kunna bedöma fysiskt tillstånd. Har exempelvis den passerande en förhöjd kroppstemperatur?

Mixade tekniker identifierar och bedömer

Passagekontroll är ett spännande produktområde där nu olika teknologier kombineras för att uppnå ett för användaren högre värde. Traditionella kortläsare kombineras med mobiltelefonteknologi, och både optiska och termiska kameror ger möjligheter till helt andra sätt att identifiera och bedöma fysiska tillstånd, där allt kan samlas i ett övergripande managementsystem för en gemensam lägesbild. Företag behöver nu kunna kontrollera att det bara vistas en viss mängd personer inom deras lokaler. Det kan vara publika ytor, som i en butik, eller en kontorsmiljö där man vill hålla avstånd – och man söker lösningar som klarar det.

Denna mix av olika tekniker kommer att snabba på utvecklingen av intelligenta system som utnyttjar all data kring individers närvaro i fysiska miljöer. Tidigare har vi sett stora vinster när man kopplar ihop beläggningsgrad med fastighetssystemet för att optimera ventilation, belysning och tillgänglighet – till att fungera som underlag för mer långsiktiga strategier som lokalbehov och planering av ytor.

Tufft att vara hyresvärd

Hösten kommer innebära en stor omställning för fastighetsbranschen och något av ett paradigmskifte i synen på kontoret, där möjligheten att arbeta hemifrån kommer leda till långsiktiga förändringar. Fastighetsvärdar måste bli kreativa för att täcka intäktsbortfall när hyresgäster vill krympa sina ytor. Hyresgästen kommer i sin tur att kräva mer tillgängliga data, även i realtid, för att kunna styra hur de anställda arbetar – men även att skicka realtidsdata till anställda, så de kan fatta beslut om när, var och hur de kan arbeta vid olika tidpunkter.

Så det nya konceptet på närvaro är kanske en fysisk frånvaro, men en digital och adaptiv närvaro, där tekniken skapar ökad flexibilitet och kreativitet.

 

Tom Vetterlein.jpg

Tom Vetterlein  
Product Manager SOC Services