Funderingar kring vad post-Covid betyder för vår säkerhet

Vad har egentligen hänt med vårt säkerhetstänkande under Covid? Har det förändrats över tid? Och vad blir konsekvenserna för vårt säkerhetstänkande efter Covid? Tom delar sina funderingar och blickar framåt.

Hur ser du själv på ditt säkerhetstänkande? Har Covid ökat eller minskat det? Har du blivit mer medveten om säkerhet?

Jag tror att generellt så har vi blivit mer medvetna om vårt säkerhetsarbete. Inte minst genom att vi tvingats hitta nya former och rutiner när vi inte längre möts varje dag på jobbet. Där det kanske blivit allra tydligast är vid in- och utpasseringar, där många har gått över till att hantera det på distans – antingen på egen hand eller med hjälp av till exempel vårt Säkerhetscenter. Vissa företag har gått ytterligare ett steg där man nu använder feberdetektering för att skydda besökare och de anställda.

En annan sak som också ökat medvetenheten hos företag, när många arbetar hemifrån, är att plötsligt blir företagets IT-säkerhet i fokus på ett helt annat sätt. Hur skyddar man företagets data när det är utspritt i medarbetarnas hemmiljöer? Många företag har nog fortfarande inte klarat ut det, även om vi ser ett stort intresse för dessa frågor.

 

Vad har Covid gjort med vårt säkerhetstänkande?

Kommer vårt hålla-avstånd-agerande under det senaste året få konsekvenser för hur vi släpper in okända inpå oss? Eller blir vi så exalterade av att det äntligen är över så att vi släpper på garden och låter överskridande av gränser och udda beteenden passera – kanske som en följd av att den sociala kontrollen på kontoren minskar när vi inte känner igen alla nya kolleger efter allt hemarbete?

 

Vad händer i säkerhetslandskapet efter Covid?

Det finns massor av frågor man kan ställa sig och svaren är sannolikt nästan lika många. Jag tror i alla fall att vårt beteende kommer att förändras post-Covid. Exakt hur och till vilken grad är svårt att säga. Men till exempel så tror jag att trenden att fjärrstyra alltmer, vilket exploderat under Covid, med passersystem som ett tydligt exempel, kommer att fortsätta. Och det är flera trender som samverkar.

Digitaliseringen av branschen kommer inte tappa fart, tvärtom, och det gör att förmågan att kunna samla data och analyskompetens i kluster kommer att fortsätta öka. Fördelarna med att ha saker i molnet och kunna hantera hela systemet på distans är uppenbara, och det gör det också lättare att kunna sätta upp skydd för till exempel hemarbetare, när teknisk säkerhet och IT flyter samman.

Sammanfattningsvis så kommer vårt säkerhetstänkande att förändras. Vad som exakt kan härledas till Covid, och vad som drivs av den snabba teknikutvecklingen är svårt att svara på. Sannolikt ger de tillsammans en boost, där säkerheten, totalt sett, kommer öka. Kanske enligt den populära, men inte helt vetenskapliga formeln 1+1=3.

 

Tom Vetterlein

Product Manager SOC Services