Få en bra intern säkerhetskultur

Med tillträdeskontroll från STANLEY Security får du ett system som visar vem som har tillgång till ditt företag och var det finns särskilda behörigheter.

Bland många större företag idag tilldelas medarbetare enskilda nyckelkort med tillhörande kod, vilket kan begränsa behörighet till exempelvis serverrum eller andra känsliga utrymmen.

Oavsett om det finns tillträdeskontroller för att skydda data, en byggarbetsplats, ett hälsovårdsföretag eller ett köpcentrum kan det vara en bra idé se över vad en bra säkerhetskultur betyder för din verksamhet. Utan korrekt utbildning och information kan tillträdeskontrollen snabbt förlora sin effekt.

  

Vi kräver ökad medvetenhet

Trots att många dörrar, grindar och liknande utrymmen har gjorts otillgängliga för de personer som inte har rätt åtkomstkort, är de så kallade "följarna" ofta vara en utmaning för många företag. Detta innebär att anställda låter kollegor eller andra obehöriga komma in när de öppnar och går genom en dörr. En helt naturlig handling som att hålla upp dörren till varandra, detta kan verka oproblematisk, men är ofta olämpligt då tillträdeskontrollsystemet förlorar sin funktion.

I en kontorsbyggnad med många flera hyresgäster är säkerhetskulturen ofta inte så bra, särskilt vid huvudentrén. Det är ofta så att en anställd helt enkelt inkluderar en "följare". Uppmärksamheten skärps endast när man är närmre sina egna lokaler, då det är lättare att uppmärksamma om utomstående följer med in och ännu enklare är att lägga märket till obehöriga personer på tillexempel specialavdelningar eller datorrum.

Som säkerhetsansvarig i en kommersiell fastighet är det viktigt att uppmuntra människor att ta ansvar även i den yttre periferin av lokalerna. Du kommer långt genom att artigt fråga "Vem ska du besöka?" eller "Kan jag hjälpa dig?" Jobbet blir lättare om alla har ett synligt åtkomstkort inklusive besökarna. Om en person inte har någon besök eller behörighetskort, fråga dem - och följ personen dit dem ska.

Extra säkerhet med kort och kod

Tyvärr vet vi att anställda i många företag bara använder kort och koder utanför normal arbetstid. STANLEY Security rekommenderar alla företag att använda kort och kod under hela dagen. Detta gör det också svårare att missbruka ett förlorat kort och samtidigt hålla reda på alla dörrpasseringar. Sådan information kan så småningom bli användbar information.

På jakt efter andra möjligheter?

Möjligheterna för tillträdeskontroll är många och täcker olika behov.
Om du letar efter en smart och digital lösning utan kablar kan vi erbjuda STANLEY Flow

Vill du veta mer om tillträdeskontroll för både små och stora företag? Kontakta oss för ett samtal och hör mer om vad som passar dina behov.