STANLEY Hosted Services – framtidens säkerhetslösningar redan idag.

Traditionellt har fysiska säkerhetslösningar varit lokala, där de oftast inte har kunnat nås från utsidan och varit separerade från företagets, eller organisationens, IT-miljö. Idag ställs säkerhetsansvariga inför helt nya utmaningar, när hotbilderna utvecklas i en ständigt snabbare takt samtidigt som krav på kostnadsfokus och användarvänlighet ökar.

En lokal anläggning kräver stora initiala investeringar och sen sitter man med stora, löpande utgiftsposter för drift. Undersökningar visar att den initiala investeringen är ungefär halva kostnaden, resten är löpande utgifter och oförutsedda kostnader under systemets livstid.

Allt är uppkopplat

När allt fler säkerhetsprodukter, som till exempel övervakningskameror och nyckelkomponenter i passersystem, kopplas upp mot internet, öppnar det upp för många fördelar. Att till exempel kunna verifiera alarm omedelbart istället för att behöva skicka en väktare till platsen, kan både reducera risker samt minska kostnader.

Driften blir därför tryggare med en STANLEY hostad lösning genom att vi övervakar systemet dygnet runt, året runt, och via fjärrservice kortar responstider och eliminerar kostnaden för att skicka tekniker. Men även många andra enheter, som inte alltid är säkerhetsrelaterade, har uppkopplade smarta sensorer – vad man brukar kalla Internet of Things. Det kan vara allt ifrån rök- och brandvarnare, ljusstyrning, kyl- och värmesystem, översvämningsdetektorer till kylskåp. Listan är lång och utvecklingen går i en rasande takt.

Fysisk säkerhet och cybersäkerhet flyter samman

Vare sig vi vill det eller inte, så har vi därför redan en mängd produkter som är uppkopplade mot varandra. Det traditionella slutna systemet är inte längre slutet, det finns massor av kontaktytor till andra system och det blir bara fler och fler.  Att ha uppkopplade enheter medför även nya cyber-risker som måste hanteras. Det innebär att gränserna mellan fysisk säkerhet och cybersäkerhet flyter samman. STANLEY har lång erfarenhet i att säkra den här typen av system mot cyber-intrång och tar med STANLEY Hosted Services ett större ansvar för att kontinuerligt säkra dina anläggningar.

Lägg strategin och låt oss effektivisera din säkerhet

STANLEY Hosted Services öppnar dörrarna för både potentiella besparingar och ett förenklat säkerhetsarbete – med höjd säkerhetsnivån. Idag finns redan många av de som ställer de absolut högsta säkerhetskraven, som finansiella aktörer och myndigheter, i molnet. Som enskilda aktörer inser de att de inte klarar att, på ett kostnadseffektivt sätt, upprätthålla en säkerhetsnivå i klass med vad specialiserade leverantörer kan erbjuda – som löpande uppdaterar hård- och mjukvara med ett kunnande och tempo som bara är specialisten förunnat.

STANLEY Hosted Services erbjuder en väg in i framtidens säkerhet redan idag. Vi vägleder genom en övergång till en modern, integrerad säkerhetslösning. Där tillgänglighet, flexibilitet, skalbarhet – och säkerhet ökar. Vi tar ansvar för hela säkerhetslösningen och ser till att både det fysiska skyddet i form av till exempel kameror och passersystem och era digitala tillgångar skyddas i en redundant molnlösning.

En modern. molnbaserad lösning ger möjlighet att fokusera på företagets kärnverksamhet, och ger er tid att jobba strategiskt istället för att sitta fast i ständiga driftsfrågor. Ni får direkt access, i realtid, till era viktiga data, och våra säkerhetsexperter arbetar dygnet runt, året om för att ni ska känna er trygga med att er säkerhet är väl omhändertagen av våra experter.