STANLEY Securitys larmcentral om beredskapen för COVID19

Som kund till Stanley Security SOC kan du alltid känna dig trygg att vi hanterar din säkerhet på bästa möjliga sätt, det gäller inte minst nu när vi har oroliga tider i och med situationen med Corona-virusets spridning.

STANLEY Security SOC är en certifierad larmcentral enligt SSF 136:5 vilket bland annat innebär att vi har en fullt ut redundant larmöverföring och dokumenterade samt inövade rutiner för att alltid säkerställa vår drift på ett säkert sätt.

Vi har genomfört och förberett ett antal åtgärder för att möta det ansträngda läge vi nu är i starten av när det gäller spridning av virus i hela vårt samhälle. Det handlar tex om åtgärder så som besöksförbud på våra larmcentraler, utbildning av fler operatörer att kunna sätta in i reserv, utökade städ och hygienrutiner samt utökade karantänrutiner.

Vi har även möjlighet att lastbalansera larmövervakningen med vår Stanley Security SOC i Oslo som också har en certifiering enligt SSF 136:5 och därmed arbetar med samma system, krav, processer och utbildning som vi gör på vår SOC i Stockholm.

Skulle vi få ett mycket allvarligt utbrott så är vi även förberedda att skala ner en del av våra tjänster som inte har med direkt larmövervakning att göra, vi kommer i alla lägen att prioritera larm och övervakning av våra kunders anläggningar och säkerhet.

Stanley Security bevakar händelseutvecklingen mycket noga och följer de beslut, råd och rekommendationer som kommer från våra myndigheter.
Vi känner oss väl förberedda för denna utmanande situation vi är på väg in i, du kan som kund känna trygghet och förvissning i att vi hanterar och övervakar säkerheten enligt de avtal vi har.

Tveka inte att kontakta mig om du vill veta mer om hur vi arbetar med kontinuiteten på vår SOC.

Richard Larsson
Head of SOC Nordic
Stanley Security