Smarta STANLEY Analytics
– gör dig smartare och effektivare.

Med ett intelligent analyssystem som STANLEY Analytics kan du använda information från dina befintliga och nya kamerasystem för att ta bättre beslut som effektiviserar verksamheten.

 

Egentligen har alla som har någon form av kundflöden ett behov av ett system som STANLEY Analytics. Genom att kombinera kamerainformation från andra sensorer och RFiD-taggar så får du ett informationsdjup som är svårslaget. Och STANLEY Analytics hjälper dig hitta rätt i den enorma datamängden för att planera verksamheten och optimera era kundflöden.

 

Du ser i realtid vad som händer

Den AI-baserade mjukvaran har ett lättöverskådligt gränssnitt som visar vad som lockar och hur kunderna väljer att röra sig i lokalen. Du får en direkt feedback på butikens aktiviteter och ser vad som fungerar och kan aktivera och visa erbjudanden på skärmar för att ge en förhöjd kundupplevelse när man passerar.

 

Fungerar för köer, servicetider, tillgänglighet och övervakning

Du kan få information om hur många som står i kö, beräknad kötid – och du ser även om någon lämnar kön. Med den informationen kan du optimera till exempel kassabemanning för att inte förlora affärer.

Eller snabbmatsrestaurangen som kan ge tydligt besked om hur lång tid det tar från beställning till servering – och samtidigt locka med snabba ”stå-i-kö-erbjudanden”.

Butiker, gym, bibliotek – ja, egentligen alla typer av lokaler – kan visa sin aktuella beläggning och antal lediga platser.

 

Få kontroll på era tillgångar

En annan intressant möjlighet i STANLEY Analytics är möjligheterna att spåra via så kallad LoraWan-teknik, vilket är små aktiva sensorer med lång batteritid, som både kan aktiveras och hanteras på distans. Med en sådan sensor på till exempel material eller fordon är det enkelt att se var de befinner sig i realtid. Är de utanför sitt givna område uppmärksammar systemet larmoperatören som direkt kan sätta in rätt åtgärd så att inget går förlorat.

 

Detta innehåller STANLEY Analytics

STANLEY Analytics fokuserar på tre områden; Köhantering, Ythantering och Övrig hantering. Ska man kort sammanfatta vad de innebär så är det:

 

Köhantering mäter:

  • Tid i kö och längd på kö
  • Moment, händelseintervall
  • Antal personer som lämnar kön

 

Ythantering mäter:

  • Flöden samt lokalens utformning och tillgänglighet med en värmekarta
  • Antal personer som avviker i anslutning till område, förbipasserande vid definierat område, samt antal som tar del av kampanjområde
  • Antal personer i lokalen i realtid samt över tid

 

Övrig hantering mäter:

  • Via RFiD, uppmärksamhet, larm och spårning av gods eller inventarier
  • Övervakning samt åtgärd av obehörig inpassering
  • Hinder i områden avsedda för flöden för åtgärd

 

Ha koll på era kundflöden och prylar med STANLEY Analytics

Det är svårt att i ord beskriva ett mångsidigt system som STANLEY Analytics. Möjligheterna till olika kombinationer av lösningar är i det närmaste obegränsade. Vill du få en djupare förståelse av hur STANLEY Analytics kan bli en viktig del i att utveckla er verksamhet, kontakta oss så ger vi mer än gärna en demonstration.