Laga sprickorna i säkerhetsfasaden 

 
De allra flesta säkerhetssystem har läckor. Allt eftersom företag och verksamheter utökas och växer, så ökar också behoven av säkerhet. Jag träffar massor av olika sorters företag, och jag ser hur man kämpar med att hålla sina säkerhetssystem igång, med en bibehållen hög säkerhetsnivå.
 
Säljhatten på
Idag pratar jag som den försäljningschef jag är, men jag är övertygad att jag på så sätt faktiskt kan göra många företag en stor tjänst. Detta är ett försök till att beskriva vad jag hör när jag träffar företag, små som stora: För länge sedan, när man startade, skaffade man ett lås till ytterdörren. Sen ville man skydda sig mot tjuvar, och skaffade ett inbrottsskydd, vilket man några år senare utökade med brand- och översvämningsskydd. Det visade sig att det var otympligt med nycklar när antalet anställda växte, så man skaffade ett passersystem. Videoövervakning är populärt, så man köpte även ett system för att ha kontroll över känsliga ytor. Idag är man ett stort internationellt företag med verksamhet i flera länder, med många lokala arbetsplatser, och man sitter med ett flertal självständiga system från olika leverantörer.
 
Det rullar så länge det rullar
Floran av säkerhetssystem som byggts upp under åren är imponerande. Var för sig är de utmärkta skydd, men det finns ingen riktig samordning och säkerhetsnivån varierar från land till land, från arbetsplats till arbetsplats. Förmågan att arbeta med förebyggande åtgärder skiftar och vilka åtgärder man vidtar vid larm – om till exempel alla ingångar låses för ingång men är öppna utåt – skiftar beroende på vad de olika systemen kan leverera. Man får en brokig säkerhetsnivå som skapar ”sprickor” i säkerhetsfasaden. Skyddet man byggt upp centralt är inte detsamma lokalt. Många säkerhetsansvariga jag pratar med är medvetna om problemet, men ser det som övermäktigt att få ordning på det. Så det rullar på så länge det rullar.
 
Dubbla och flerdubbla kostnader
Dessutom har man köpt på sig system som i många delar gör ungefär samma sak, vilket gör att man betalar dubbelt för flera lösningar. Ibland mångdubbelt.Problemet är att lagar man en spricka, så uppstår andra. Det behövs ett helhetsgrepp som tätar alla på en gång. Men det går att få ordning på det. Jag har sett det fungera för några av Nordens största och, ur ett säkerhetsperspektiv, mest krävande verksamheter.
 
Våra rådgivare är värda ett samtal
Läs i artikeln i detta nyhetsbrev om hur vårt team, STANLEY Security Nordic Advisors, erbjuder ett stöd för att få kontroll över den totala verksamhetens säkerhet, där säkerhetsansvariga kommer ut med full kontroll och överblick av helheten. Med rutiner och ansvarsområden på plats, i flera länder om så behövs, och i ett gemensamt gränssnitt. Om du funderar i de här banorna tycker jag du ska kontakta någon i teamet.Jag är säker på att du kommer att lära dig något, så att du också kan få ett tätat säkerhetssystem.
 
 

Niclas Gustafsson,
Försäljnings -och Marknadsdirektör STANLEY Security