Kanske världen är platt i alla fall?

Eller vad ska man tro då vedertagna sanningar om tid och rum sattes på skam då vi erhöll realtidsbilder från Mars, redan i slutet av februari?

Skämt åsido. När NASAs program för att utforska Mars den 18 februari genomförde en lyckad landning av sitt terrängfordon Perseverance, så fick vi snart se de första bilderna av ett landskap som på många sätt kan likna våra öknar. Det fick i alla fall mig att känna att detta var något nytt, annorlunda och väldigt spännande. 

 

Det ultimata säkerhetstänkandet?

Läser man varför NASA valt just Mars, så säger man att det kan vara vår lösning för människans överlevnad. Andra, som Elon Musk och hans SpaceX, är inne på samma sak. Vi måste förbereda oss för alla eventualiteter.

Som säkerhetsnörd kan jag inte låta bli att dra paralleller till vad vi på STANLEY Security håller på med. Även om vi inte planerar att skicka ett rymdskepp till Mars, så arbetar vi egentligen på samma sätt. Vi försöker eliminera alla tänkbara risker och se vilka möjligheter som finns till framgång. NASA och andra gör det ur mänsklighetens perspektiv, vi gör det för att skydda företag, organisationer och deras medarbetare och kunder. Hur hjälper vi dem att överleva hot, risker och attacker med tekniska säkerhetslösningar?

 

Vad är säkerhetsteknik?

Just nu sker en snabb förflyttning där olika, tidigare tydligt definierade, ansvarsområden håller på att smälta samman. I vår bransch blir frågan ”Vad är skillnaden mellan fysiska, tekniska säkerhetslösningar, verksamhetsdrift och IT-säkerhet?” något som inte är helt lätt att svara på när allt hamnar i molnet. Affärssystem, betallösningar, HR-system, produktutveckling, R&D, tidsredovisning, internkommunikation – ja, det allra mesta ligger redan i molnet, och nu är den fysiska säkerheten på god väg in där också. Frågan är vem som blir beställare när lösningar ger nytta över traditionella ansvarsområden.

 

Teknisk säkerhet driver utveckling av affären

Och plötsligt kan ett tekniskt säkerhetsföretag som STANLEY Security erbjuda lösningar som till och med kan vara affärsdrivande (se artikel om STANLEY Analytics). Vi ser att fler och fler av de lösningar vi utvecklar får bäring på andra områden än endast säkerhet. Allt ifrån butiksflöden och försäljningsaktiviteter till effektivisering av kundströmmar.

Så länge vi fortsätter att skicka ut vår ”Perseverance”, det vill säga våra utvecklingsavdelningar att fortsätta utforska vad vi ännu inte sett, så tror jag att vi som företag även framöver kommer att driva utvecklingen av säkerhetsbranschen. Jag är övertygad om att vi bara skrapat på ytan.

 

Tom Vetterlein  
Product Manager SOC Services