Jobba snabbare med datan i molnet

I dag rusar den digitala utvecklingen och man ser en tredubblad global ökning av IP-trafiken de närmaste fem åren. Mycket av den drivs av tillgången till fiber, men nu kommer också höghastighetsinternet via satellit till delar av världen som annars riskerat att halka efter.

Detta är en stark drivkraft för företag att lägga allt mer av sin verksamhet i molnet. Nu sker en kapplöpning mellan de stora aktörerna, där AWS, Google, Facebook och Microsoft bygger ut enorma datacenter i rasande fart. Redan idag har ca 10 % av företag och organisationer valt att lägga ut sin data på en tredjepartsleverantör, och man bedömer att redan 2025 kommer hela 80 % ha tagit steget in i externa datacenter*. Utvecklingen drivs bland annat av skalbarhet, snabbhet och flexibilitet. Istället för att sitta med överdimensionerade system, som endast används i nödfall, kan man i ett datacenter blixtsnabbt skala upp när behovet uppstår och på så sätt flexibelt ställa om efter rådande behov. Eftersom man endast betalar för den data som används så blir det kostnadseffektivare än att sitta på oanvända resurser.

 

Effektivare – och dessutom säkrare

Vad som hittills har bromsat utvecklingen i säkerhetsbranschen har varit en oro för att det inte ska vara lika säkert som att drifta servrar och säkerhetssystem internt. Nu inser dock de flesta att det faktiskt är tvärtom. De lösningar som idag erbjuds har en säkerhetsnivå som enskilda företag inte kan komma i närheten av. Till och med de ledande streamingtjänsterna har hela sin verksamhet på externa datacenter. Om ett enskilt företag kan ha någon eller några säkerhetsexperter anställda, så har dessa datacenter 1000-tals experter som bara arbetar med dessa frågor. Det är en uppbyggd kompetens som ger en tillgänglighet och proaktivitet som är svårslagen. Och det är säkrat, som exempel genomgår AWS i snitt drygt 8 externa revisioner – som säkerställer att datan är trygg – varje dag!

 

Jobba snabbare i molnet

Det ställs allt högre krav på att snabbt kunna lansera nya produkter och lösningar till marknaden. Hastighet är en viktig konkurrensfaktor, och där kan man med en hostad lösning omgående sätta upp en testserver. Det handlar inte om att specificera, välja, beställa och installera hård- och mjukvara som man sen också måste hantera löpande – nej, i en hostad lösning beställer du en testserver och får den levererad i princip omgående med allt på plats. Och när testperioden är klar stängs den av. Enkelt och väldigt effektivt.

En hostad lösning kan blixtsnabbt ställas om, utökas, minskas, förändras - flexibiliteten är total. Samtidigt är det inte dyrare. Det är därför så många nu väljer att gå ifrån att köpa hårdvara till att köpa en hostad tjänst. ”Vi vill ha in data här och ut där, se till att leverera det effektivt och säkert!” Snart kommer vi knappt se några servrar ute på företagen, de finns istället som hostade lösningar på ett datacenter.

 

Vilka är riskerna med data i molnet?

Faktum är att den tekniska säkerheten är extremt utvecklad. Säkerheten på de stora datacentren är rigorös. De stora riskerna ligger primärt inte i IT-säkerheten eller den fysiska säkerheten (läs mer om det här). De största riskerna är väldigt basala och handlar oftast om sådant som borde vara självklarheter, och sker oftast inifrån företagets egen organisation. Det handlar till exempel om att inte bara ha ett lösenord, slå på multifaktorautentisering, säkerställa att kontaktuppgifter på kontot stämmer och alltid kan nås. Dessa risker är egentligen oberoende av om det är en intern eller en extern lösning. Fördelarna med att använda externa partners som STANLEY Security är att vår erfarenhet av misstag och risker gör att vi redan från början vet vad vi letar efter och kan täppa till hålen innan projektet ens kommit igång.

 

Så ser STANLEY på molnsäkerhet

Just nu pågår många projekt där våra kunder väljer att lägga den fysiska säkerheten i molnet. Vi arbetar med många stora aktörer som kräver högsta säkerhetsnivå, och flera av dem är nu på väg in i vår molnbaserade lösning STANLEY Hosted Services. Man inser att säkerheten ökar och att vi, genom vårt säkerhetscenter med dess säkerhetsspecialister, kan erbjuda en distansövervakning som möjliggör en proaktivitet de inte klarar att, till rimliga kostnader, hålla på egen hand. Hos oss får de redundanta, dedikerade servrar i en IT-miljö av högsta säkerhetsklass, som hela tiden uppdateras för att ligga i första linjen av säkerhetsutvecklingen.

Man får också kompetensen från hela STANLEY Säkerhetscenter i ryggen. De är vana att aktivera snabba, akuta åtgärder när det behövs. Det är självklart väldigt viktigt, men på sätt och vis är deras största bidrag nog egentligen att övervaka och proaktivt kunna stänga alla tendenser till hot och risker innan de ens uppstår.

Det som också ingår är STANLEY Securitys samlade kunskap om utvecklingen av teknisk säkerhet. Detta är viktigt i allt ifrån den första fasen när man måste inventera behov och vad man vill uppnå med att gå över till en fysisk säkerhetslösning i molnet – där vi bistår med råd och stöd – till att kunna vara en partner som löpande inspirerar och bidrar med vår erfarenhet för att tillsammans ständigt förbättra säkerheten.

 

Prata med någon på STANLEY Securitys nordiska verksamhet för SaaS (Security as a Service) för mer information.

 

 

*Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2016-2021 White paper