Förbättrat cash flow och minskade kostnader med säkerheten i molnet 
(För att inte tala om alla säkerhetsvinster)

Att flytta den fysiska säkerheten är en fråga som är högaktuell. Mycket drivs av att det ger så många fler möjligheter att arbeta proaktivt med säkerheten och få tillgång till smarta lösningar – samtidigt som säkerheten ökar. Vad många inte inser är att det, förutom en utvecklad säkerhet, även finns stora ekonomiska vinster att göra när säkerhet blir SaaS (Software as a Service – eller Security as a Service som vi väljer att kalla det).

Ska man jämföra en molnlösning med en lokal lösning så kan man välja att göra det på lite olika sätt. Ser man det som en grundinvestering och jämför rakt av så har en molnlösning tydliga fördelar.

 

Räkna på det så får du se

Om man redan har en etablerad, fungerande fysisk säkerhet är det bättre att titta på den totala systemkostnaden över hela driftsperioden. Där finns ofta stora utgiftsposter som inte alltid synliggörs när man har höga krav på driftstabilitet och dataintegritet, vilka är lätta att missa i en totalkalkyl.

Det är till exempel hyreskostnader för serverrum, inventarier, uppgraderingar av hård- och mjukvara, kylning, batteribackup med mera. Andra driftkostnader som preventiv service på plats, felsökning och service när något slutar fungera är också stora utgiftsposter. Dessutom frigörs personal från tidskrävande uppgifter som kan användas för att utveckla säkerhetssystemet.

 

STANLEY Hosted Services – flexibelt, säkert och kostnadseffektivt

STANLEY Security erbjuder en flexibel molnlösning där STANLEY Hosted Services tillsammans med STANLEY Säkerhetscenter ger mer tid för er att arbeta med kärnverksamheten. Löpande uppdateringar av både hård- och mjukvara ingår och ni får tillgång till säkerhetsexperter i vårt säkerhetscenter, som endast arbetar med fjärrövervakning dygnet runt, året om, och besitter en unik kompetens som är svår att få tillgång till för enskilda bolag.

En proaktiv lösning där god planering och framförhållning minimerar behovet av fysiska besök när potentiella problem kan upptäckas i vårt säkerhetscenter och åtgärdas innan skadan är skedd. Allt detta i en fast betalningsmodell, en så kallad SaaS-lösning, med en tydlig, fast månads- eller årskostnad, utan obehagliga överraskningar.

Tveka inte att höra av dig till oss, vi berättar gärna hur en molnlösning kan minska kostnaderna och öka säkerheten och flexibiliteten.

 

STANLEY Hosted Services erbjuder tillsammans med STANLEY Säkerhetscenter företag i Norden ett steg in i framtidens säkerhet redan idag. Vi tar ansvar för hela säkerhetslösningen och ser till att både det fysiska skyddet i form av till exempel kameror, passersystem och dina digitala tillgångar skyddas i en redundant molnlösning.

Du får direkt access, i realtid, till dina viktiga data. Våra säkerhetsexperter arbetar dygnet runt, året om för att du ska känna dig trygg med att din säkerhet är i trygga händer.

Vi hjälper er till en övergång till en modern, integrerad säkerhetslösning. Där tillgänglighet, flexibilitet, skalbarhet – och säkerhet – ökar.