DIGITALISERING AV DATACENTER

Medan Datacenters aktiviteter onekligen är digitala, tillämpas inte nödvändigtvis tillgängliga digitala metoder i uppbyggnaden av driften i dessa verksamheter. I denna artikel fokuserar vi på hur man kan göra framsteg genom att digitalisera utformningen av datacentret under uppbyggnadsprocessen; särskilt för att säkerställa en säker miljö och snabbare marknadsintroduktion.

Att mätta en datahungrig värld

Genererad datamängd har varit den huvudsakliga drivkraften för Datacentrens tillväxt och utveckling i många år och i dagsläget ser det inte ut som att tillväxten kommer att avta. Detta ser vi tydligt i en publicerad prognos som pekar på att IP-trafiken i Datacenter förväntas komma upp till 20,6 zettabyte (ZB) per år i slutet av 2021, vilket motsvarar en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 25% från 6,8 ZB per år. Detta motsvarar ett uppskattat värde på $57 miljarder för Datacentrens byggmarknad till år 2025.

Det finns Datacenter i alla olika storlekar: allt från de vanligtvis mindre Edge-faciliteterna, som fokuserar på utkanterna av nätverket för att leverera molntjänster och lagrad direktuppspelad data till lokala slutanvändare. Till de ofta enorma hyperskaliga datacentren, som drivs av de största tjänsteleverantörerna. Det som är konstant är den växande populariteten, genom att anta alltmer effektiviserade konstruktionsmodeller kan byggprocessen gå snabbare och därmed ha större förmåga att möta efterfrågan som skapas av de allt större behovet av datalagringskapacitet som växt fram.

Effektiviserad konstruktion med BIM

BIM (Building Information Modelling) är grundläggande för framgång och effektivisering av dessa projekt, nu när BIM steg för steg rör sig mot att bli en industristandard som skapar snabbare och mer effektiva processer.

Säkerhet är en central funktion i alla Datacenterprojekt, eftersom säkra miljöer är en förutsättning för anläggningar som spelar en sådan grundläggande roll för kontinuitet av berörda verksamheter. Det är trots det väldigt få säkerhetsleverantörer som har någon form av BIM-kompetens eller certifiering, som till exempel BIM Nivå 2.

Säkerhetsintegrerad BIM

Genom att använda BIM i en anpassad och övergripande process som omfattar både utformningen och uppbyggnaden av datacentret, inkluderas även BIM i säkerhetssystemets utformning.

När BIM används för att designa t.ex. CCTV- system är resultaten extra förmånliga, eftersom du kan se kamera- vyn, inklusive brännvidden och placering av eventuella döda vinklar eller hinder. Detta skapar en optimal och effektiv utformning av säkerhetssystemet och möjliggör "kollisionsdetektering" mellan olika mekaniska och elektriska entreprenörer, som installerar system i samma utrymme. Det leder också till en snabb och smidig installation då installationsprogrammet vet exakt vart varje utrustning kommer att placeras, vilket innebär att man kan få det rätt redan från början och undvika oförutsedda installationsproblem.

Det är också ovärderligt att använda COBie (Construction Operations Building Information Exchange) i samband med BIM Nivå 2 för kapitalförvaltning, underhåll och uppgraderingar, med alla delar av säkerhetssystemet listade och lokaliserade, inklusive de allra minsta delarna. Då behöver du inte söka igenom olika filer när något ska ersättas eftersom artikelnumret är enkelt att hitta. Där ser du även utrustningens livslängd, vilket innebär att både utbyten och uppgraderingar kan planeras i förväg för smidig drift.

Dessutom uppstår det inga problem om det sker förändringar gällande nyckelpersoner i personalstyrkan då alla detaljer gällande säkerhetssystemet är tillgängliga för all auktoriserad personal, istället för att vara begränsad till en fil på en dator eller i någons hjärnkontor.

Virtuell modellering med "Digitala Tvillingar"

BIM-konceptet "den digitala tvillingen" ökar också i popularitet, som innebär att den initiala uppbyggnaden görs digitalt för att möjliggöra simulering, testning och, om nödvändigt, korrigering i en virtuell modell. På detta sätt kan man eliminera eventuella fel innan den fysiska konstruktionen påbörjas. Innan en ny kopplingspunkt introduceras på den fysiska byggnaden används den digitala tvillingmodellen för att synliggöra hur det skulle påverka hela säkerhetssystemet och faciliteten, inklusive åtkomstkontroll, evakueringsscenarier, bekvämlighet och uppvärmningskostnader.

Medan BIM och den digitala tvillingmetoden verkligen hjälper till att effektivisera konstruktionselementet i byggprocessen, förekommer det ändå ett ständigt tryck från de växande kraven på̊ datacentrens skalbarhet och snabbhet. En standardiserad design av de olika faciliteterna kan hjälpa till med denna situation och underlätta arbetet för de arkitekter, ägare, entreprenörer och andra intressenter som är inblandade i designprocessen. Det kan också minska risken för förseningar och komplexitet kring inköp av kritiska komponenter i stora distributionsprogram.

Återhämtningsförmåga och snabb marknadsintroduktion

Det finns stora fördelar med att ha ett standardiserat tillvägagångssätt för säkerhet och utformning av anläggningar för Datacenter som har ett flertal faciliteter i olika geografiska områden. Återhämtningsförmåga är en avgörande faktor för datacenter och kan uppnås med olika konfigurationer. Om två eller fler datacenter av en lägre standard finns på samma plats kan de länkas samman med nära anslutningar, för ökad återhämtningsförmåga i jämförelse med traditionella singulära faciliteter. Med delade nätverk över flera oberoende datacenter uppnås flexibilitet genom flera instanser som är asynkront anslutna. För molnbaserad återhämtningsförmåga kan en tät koppling mellan faciliteter med hög bandbredd och fiber användas för att minska risken för avbrott.

När det gäller den fysiska säkerheten, där alla portföljer har olika driftmodeller och koldioxidavtryck, är utmaningen att definiera säkerhetsprocesser och teknikstandarder som är tillräckligt agila för att kunna tillämpas på dessa varierande omständigheter, och samtidigt tillhandahålla mätbara och konstanta säkerhetsnivåer till rätt pris. BIM kan också tillhandahålla stora fördelar i detta avseende, då blåkopior av säkerhetssystemet kan "testas" på olika konfigurationer och faciliteter i varierande storlek. Kombinerat med robust programhantering och anpassade servicepartners kan ett sådant partnerskap minska tiden till marknadsintroduktion med upp till fem månader.

 

Att tillgodose behoven hos en riskobenägen bransch

Det förekommer många säkerhetshot mot datacenter, både av fysisk natur och cyberattacker. Därför är det inte överraskande att datacenterbranschen inte bara är en av de mest tekniskt avancerade, utan även en av de mest riskobenägna. Genom att etablera partnerskap med säkerhetsföretag som har en verklig förståelse för BIM och hur det kan bidra till mer effektiviserad och helomspännande säkerhet, kan ägare och operatörer av datacenter förverkliga sina blåkopior med mätbara operativa förbättringar och kostnadseffektivitet.

Författare: Daniel Braden-Astbury, 
Chef för avdelningen för Globala Datacenter, STANLEY Security.

Läs mer om säkerhet för datacenter och ladda ner vårt kostnadsfria White paper "Säkerhet för framtidens Datacenter" här.